Andris Bērziņš
Šodien, 7.janvārī, Valsts prezidents Andris Bērziņš tikās ar „Lielās Talkas” organizatoriem, lai pārrunātu šī gada talkas norises plānus un ieceres, kā arī paustu savu kā „Lielās Talkas” patrona redzējumu par tās sasniedzamajiem mērķiem šogad un laika posmā līdz 2018.gadam.

 

Valsts prezidents pateicās biedrības „Pēdas LV”valdes priekšsēdētājai Vitai Jaunzemei un visiem talkas atbalstītājiem par ieguldīto darbu, kā arī pauda atbalstu pēdējo gadu laikā aizsāktajai virzībai uz labiekārtošanu, apzaļumošanu un vides uzkopšanu, arvien samazinoties atkritumu vākšanas apjomiem.

 

Valsts prezidents pauda gatavību piedalīties šī gada talkas darbos, kas iecerēti 26.aprīlī, par konkrētu talkošanas vietu un veicamajiem darbiem apņemoties vienoties laika gaitā.

 

V.Jaunzeme informēja, ka šī gada talkas tematika saistās ar Baltijas jūru, bet jau nākamgad talkas laikā plānota starptautiska konference „Let’s do it!”, kuras laikā Latvija sevi spilgti parādītu kā zaļās kustības iniciatore.

 

Tikšanās laikā ar Valsts prezidentu piedalījās Rīgas Brīvostas valdes priekšsēdētājs Andris Ameriks, kurš apstiprināja, ka valde ir pieņēmusi lēmumu kā talkas partneris piešķirt tās atbalstam 40 tūkstošus latu. Arī atkritumu apsaimniekošanas, Latvijas Valsts mežu, Latvijas Pašvaldību savienības, DHL pārstāvji pauda atbalstu talkai ne tikai šajā gadā, bet arī tuvākajos gados, kas noslēgsies ar talkas desmitgadi 2018.gadā.