Andris Bērziņš
Pēc Lielās Talkas pārstāvju iniciatīvas šodien, 7.novembrī, Rīgas pilī notikušās iepazīšanās sarunas laikā Valsts prezidents Andris Bērziņš piekrita kļūt par Lielās Talkas patronu. Valsts prezidents uzsvēra, ka turpmāk Lielās Talkas mērķiem un uzdevumiem būtu vairāk jākoncentrējas uz sakoptas dzīves vides un telpas veidošanu, vienlaikus veicinot sabiedrības līdzatbildību par tīru vidi savā apkārtnē visa gada garumā, ne tikai ar kampaņveidīgu pasākumu palīdzību.

  

„Mani vecāki ir mācījuši rūpēties par kārtību savā mājā un uz savas zemes vienmēr, neatkarīgi no laikiem, kādos dzīvojam. Tieši tādēļ mana attieksme pret kampaņveidīgiem pasākumim ir visai selektīva. Sakopt savu zemi, savu dzimteni ir vērtīgākais no darbiem, ko katrs var veikt. Jautājums ir par to, kādus mērķus vēlamies sasniegt. Stādot kokus vai krūmus, ir vērts pārdomāt arī šī darba funkcionālo jēgu. Piemēram, lai pasargātu ceļus no sniega sanesumiem vai kāpu joslu no sabrukšanas,“ šādi savu redzējumu par Lielo Talku un tās nozīmi skaidroja A.Bērziņš.

 

Tikšanās reizē ar Valsts prezidentu piedalījās Lielās Talkas vadītāja, biedrības „Pēdas LV” valdes priekšsēdētāja Vita Jaunzeme, Lielās Talkas Izglītības programmas vadītāja, domugrupa „Tīri meži” pārstāve Ilze Aizsilniece, Lielās Talkas galvenā sadarbības partnera, Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre Mudīte Priede,  Lielās Talkas pašvaldību koordinatore, Latvijas Pašvaldību savienības sekretariāta vadītāja Andra Miklucāne un Lielās Talkas administrators Ēriks Kibermanis.