Egils Levits Nacionālā drošība
Valsts prezidents sniedz uzrunu klātesošajiem

31. oktobrī Valsts prezidents Egils Levits piedalījās 6. Rīgas kājinieku pulka karavīru-pilsētas aizstāvju pieminekļa 85. gadadienā un atklāšanā pēc restaurācijas. Valsts prezidents norādīja, ka “šāda veida pieminekļi, piemiņas zīmes un citas redzamas vietas, kas atgādina mūsu pašu varonīgo vēsturi, ir ārkārtīgi svarīgas, lai mēs labāk saprastu, ka esam atbildīgi par savu valsti”.

“Šeit, pieminot mūsu varoņus, kuri 1919. gadā atbrīvoja Rīgu, mēs domājam par to, ka mums vienmēr jābūt gataviem aizstāvēt savu valsti, savu demokrātiju un savu brīvību. Varoņi, kuri atdeva savu dzīvību, to ir atdevuši arī par mūsu brīvību šodien 2022. gadā,” teica Valsts prezidents Egils Levits.

31.10.2022. Valsts prezidents Egils Levits piedalās 1919. gada 6. Rīgas kājinieku pulka karavīru-pilsētas aizstāvju pieminekļa atklāšanā pēc restaurācijas