Egils Levits
Valsts prezidents piešķir Cildinājuma rakstu ilggadējai tiesu medicīnas ekspertei Veltai Volksonei
19. februārī Valsts prezidents Egils Levits, sveicot bijušo Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra direktori un valsts galveno tiesu medicīnas eksperti Veltu Volksoni 90 gadu jubilejā un godinot viņas profesionālo devumu Latvijas tiesu medicīnā, piešķīris Valsts prezidenta Cildinājuma rakstu.

“Jūsu vārds ir nesaraujami saistīts ar Latvijas tiesu medicīnu. Augsti novērtēju Jūsu uzticību savam darbam mūža garumā un daudzos profesionālos sasniegumus. Jūs esat autoritāte vairāku paaudžu mediķu, tiesu ekspertu un tiesnešu vidū gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā. Cildinu Jūsu profesionālo devumu un koleģiālo, atvērto garu. Sirsnīgi sveicu nozīmīgajā dzīves jubilejā!” Cildinājuma rakstā norāda E. Levits.

Svinīgā Cildinājuma raksta pasniegšana V. Volksonei notiks, kad valstī uzlabosies epidemioloģiskā situācija.