Egils Levits
Imants Lancmanis

29. jūlijā Valsts prezidents Egils Levits piešķīris Cildinājuma rakstu mākslas vēsturniekam un gleznotājam Imantam Lancmanim, godinot Rundāles pils atjaunotāju 80 gadu jubilejā.

Valsts prezidents novērtē I. Lancmaņa mūža darbu Rundāles pils atdzimšanā, kas ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas valsts vēsturē: “Jūsu intelektuālais devums ir spilgti izgaismojis latvisko un eiropeisko kodu mūsu kultūrā.”

Cildinājuma raksts I. Lancmanim tiks pasniegts š. g. rudenī.