Egils Levits Iekšpolitika
Valsts prezidents: principiāli svarīgi ir paredzēt vietējo kopienu demokrātiski ievēlētas iedzīvotāju padomes jaunajā Pašvaldību likumā
Valsts prezidents Egils Levits 1. februārī ir nosūtījis vēstuli Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, kurā aicinājis jaunajā Pašvaldību likumā paredzēt demokrātiski vēlētus vietējo kopienu pārstāvjus pagastu un mazpilsētu iedzīvotāju padomēs. Tas nepieciešams, lai stiprinātu vietējās kopienas (pagastus un mazpilsētas), kā arī sekmētu demokrātiskos procesus pašvaldībā un veicinātu attiecīgo kopienu iedzīvotāju demokrātisko līdzdalību pašvaldības darbā.

Valsts prezidents atzinīgi novērtējis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Pašvaldību likumprojektu, kas paredz iedzīvotāju padomes pagastos un pilsētās un piešķir noteiktu kompetenci šīm iedzīvotāju padomēm. “Administratīvi teritoriālā reforma nedrīkstētu radīt sajūtu vietējās kopienās, ka viņu iespējas ietekmēt pašvaldības lēmumus pēc administratīvi teritoriālās reformas samazinās un ka pašvaldība attālinās no viņiem. Tas ir valsts uzdevums ar attiecīgiem likumiem radīt nepieciešamos priekšnoteikumus tam, lai vietējo kopienu balss un intereses tiktu sadzirdētas un ņemtas vērā pašvaldības ietvaros arī pēc Administratīvi teritoriālās reformas,” uzver Valsts prezidents. E. Levits arī norādījis, ka Pašvaldību likumprojektā ir ietverts pietiekami solīds iedzīvotāju padomes kompetences regulējums, kas varētu stiprināt demokrātiju pašvaldību līmenī un veicināt iedzīvotāju demokrātisko līdzdalību politiskajos procesos.

Tomēr Valsts prezidents norādījis, ka Pašvaldību likumprojektam ir fundamentāla un principiāla nepilnība, neparedzot vietējo kopienu (pagastu un pilsētu) iedzīvotāju tiesības tieši ievēlēt iedzīvotāju padomes locekļus. “No demokrātijas un iedzīvotāju demokrātiskas līdzdalības perspektīvas iedzīvotāju padomes un tām piešķirtā kompetence ir jēdzīga, ja attiecīgo padomi ir tiesīgi tieši izraudzīties paši vietējās kopienas iedzīvotāji. Iedzīvotāju padomju apstiprināšana pašvaldības domē nav pietiekams mehānisms šim nolūkam. Tiešu demokrātisku leģitimāciju un vietējo kopienu demokrātisko pārstāvniecību pašvaldības darbā nevar atvietot tikai ar konsultāciju un sabiedrības uzklausīšanas mehānismiem,” Ministru prezidentam raksta Valsts prezidents.

Valsts prezidents vēstulē atgādinājis, ka spēkā esošā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu norma paredz Ministru kabineta pienākumu iesniegt Saeimai likumprojektu, kurā paredzētas vietējo kopienu tiesības tieši ievēlēt savas iedzīvotāju padomes. Valsts prezidents paudis pārliecību, ka Ministru kabinets izpildīs likumā prasīto, vēstulē Ministru prezidentam principiāli uzstājot, ka jaunajā likumprojektā jāparedz, ka vietējās kopienas pašas tieši demokrātiski ievēlē savas iedzīvotāju padomes.

Valsts prezidenta vēstule.