Raimonds Vējonis
Valsts prezidents Raimonds Vējonis sveic Latvijas pareizticīgos un vecticībniekus Ziemassvētkos
Sirsnīgi sveicu visus Latvijas pareizticīgos un vecticībniekus Kristus piedzimšanas svētkos! Lai gaismas caurvīti Ziemassvētki, sniedzot un saņemot mīlestību un piepildot sirdis ar prieku un mieru!