Egils Levits
Valsts prezidents: sabiedrībā jāraisa diskusijas par jauno izglītības standartu

9. septembrī Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar biedrības “Latvijas Pedagogu dome” pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar jauno kompetenču pieejas izglītības saturu “Skola2030”.

Sarunas laikā tika diskutēts par “Skola2030” pašreizējās koncepcijas izaicinājumiem. Biedrības pārstāvji uzsvēra, ka lielāks atbalsts nepieciešams starptautiskās prakses apgūšanai, kas ietu roku rokā ar kompetencēs balstītu izglītības modeli, kā arī steidzami jādomā par jaunu pedagogu piesaisti.

Tāpat “Latvijas Pedagogu domes” pārstāvji rosina pārskatīt jautājumu par Izglītības inovācijas fonda atjaunošanu, lai sekmētu inovatīvu, radošu risinājumu iekļaušanu izglītības sistēmā, tādējādi veidojot mūsdienīgu, rosinošu, tehnoloģiski attīstītu skolu vidi, kas dotu iespēju pedagogiem realizēt inovatīvus projektus un pilnveidot profesionālo kvalifikāciju ar dažādām prasmēm un iemaņām, ko nevar iegūt akadēmiskā ceļā.

Valsts prezidents Egils Levits, uzklausot biedrības ierosinājumus, apstiprināja jau vairākkārt pausto nostāju, ka sabiedrībā ir jārosina diskusijas par jauno izglītības standartu, tādējādi sekmējot iedzīvotāju iesaisti projektā, kas būtiski ietekmēs Latvijas nākamo paaudzi un līdz ar to arī valsts attīstību. Tāpat Valsts prezidents piekrita, ka jārod risinājumi valsts politikas līmenī, kā skolotāja profesiju padarīt konkurētspējīgāku un pieprasītāku, motivējot jauniešus pēc vidusskolas pievērsties pedagoģijai.

Valsts prezidents Egils Levits tiekas ar biedrības “Latvijas Pedagogu dome” pārstāvjiem