Egils Levits
Valsts prezidents: sabiedrībā jāstiprina latviešu valodas un literatūras skolotāju profesijas prestižs

12. augustā Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas valdi, lai pārrunātu latviešu valodas pozīcijas topošajā “Skola2030” mācību saturā un iespēju stiprināt latviešu valodu valstiskā līmenī.

E. Levits interesējās par to, kā norit Valsts izglītības un satura centra (VISC) īstenotā projekta “Skola2030” ieviešana, cik liela loma mācību saturā atvēlēta latviešu valodai un cik sekmīga ir VISC komunikācija ar skolām un pedagogiem, kuri nav tieši iesaistīti projekta izstrādes darba grupā.

“Latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas loma ir jāstiprina ne tikai mācību saturā, bet arī jārunā par tās lietojumu sabiedrībā. Absurda ir situācija, ka valsts valodas lietojuma līmenis ir 60 %. Latviešu valoda ir mūsu valsts simbols, kas ir jālolo un jāstiprina ilgtermiņā, jo spēcīgas Latvijas pamats ir stabila, literāri bagāta latviešu valoda,” uzsver Egils Levits.

Tikšanās laikā asociācijas valde ieskicēja vairākus problēmjautājumus, kam lūdza Valsts prezidenta vērību. Proti, centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti liecina, ka skolēnu vidū latviešu valodas zināšanas ir kritiski zemas – 2018./2019. gada CE rezultāti uzrāda tikai 49 % apguves līmeni. Tāpat arvien aktuālāks kļūst skolotāju paaudžu maiņas jautājums – aptuveni 1/3 pedagogu strādā pēc pensijas vecuma. Abas puses bija vienisprātis – pedagogu darbs ir jāpopularizē, stāstot par tā nozīmi gan praktiskā līmenī, gan kopumā no valsts attīstības perspektīvas. Tika pārrunāta arī latviešu valodas loma tādās Latvijai nozīmīgās jomās kā uzņēmējdarbība un zinātne.

Valsts prezidenta Egila Levita tikšanās ar Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas valdi