Ārlietas Egils Levits
Egils Levits diskutē ir diviem diskusijas moderatoriem uz skatuves

23. septembrī Valsts prezidents Egils Levits ASV Mičiganas Universitātē, tiekoties ar studentiem un mācībspēkiem, uzsvēra transatlantisko attiecību nozīmi turpmāko ASV un Eiropas Savienības sakaru veidošanā.

“Šobrīd piedzīvojam pārmaiņu laikus pasaulē, bet mūsu transatlantiskās attiecības joprojām paliek nemainīgi ciešas,” sacīja Valsts prezidents. Tāpat E. Levits akcentēja, ka ASV un Eiropas Savienībai ir arī turpmāk jāapvieno pūliņi demokrātijas un likuma varas vērtību aizstāvēšanai.

Ar universitātes jurisprudences profesoriem Valsts prezidents iztirzāja jautājumus par tiesību politikas jautājumiem digitālajā vidē, par Eiropas Savienības un ASV šī brīža pieeju šai tematikai, kā arī lomu, kas šobrīd gulstas uz juridisko zinātņu ieguldījumu digitālās tiesībpolitikas tālākā izstrādē.

Diskusijā E. Levits arī tika iztaujāts par tiesu sistēmas attīstību Latvijā, Baltkrievijas izraisīto migrācijas hibrīduzbrukumu pie Baltijas valstu un Polijas robežām, kā arī aktuāliem starptautiskiem notikumiem.

FOTO:
Mastos plīvo Latvijas karogs, ANO karogs un Latvijas Valsts prezidenta standarts