Egils Levits Reģionālās vizītes
Valsts prezidents: stipra informatīvā telpa ir pamats sabiedriskajai dzīvei jebkurā demokrātiskā valstī
Valsts prezidents Egils Levits šodien apmeklēja Latgali, lai pievērstos valsts robežas problemātikai, informatīvās telpas stiprināšanai un lauku izaugsmei, kā arī piedalījās īpašā piemiņas pasākumā Viļakā, atceroties Latgales Brīvības cīņu simtgadi un Brīvības cīņu dalībniekus.

Šķilbēnu robežapsardzības nodaļā Egils Levits sarunā ar Valsts robežsardzes priekšnieku ģenerāli Gunti Pujātu un vietējiem robežsargiem pārrunāja aktualitātes, kas saistītas ar valsts robežas sargāšanu un robežas pārkāpumu novēršanu. Tāpat tika apspriesta robežjoslas ierīkošanas problemātika, robežsargu algu un dzīves apstākļu situācija, kā arī sadarbība ar pašvaldībām.

Zemnieku saimniecībā “Kotiņi” notika Latgales plānošanas reģiona kopsapulce, kurā Valsts prezidents ar Latgales reģiona novadu domju priekšsēdētājiem un pārstāvjiem pārrunāja Latgales attīstības perspektīvu līdz 2030. gadam, kā arī galvenos pārvaramos šķēršļus. Tika uzsvērti Administratīvi teritoriālās reformas un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda jautājumi, demogrāfijas problēmjautājumi, ģeogrāfijas noteiktie klimata atšķirību jautājumi, kā arī, salīdzinot ar valsts rietumu daļu, papildu izdevumi, kas lauksaimniekiem un uzņēmējiem rodas lielāka attāluma dēļ līdz Rīgai.

Apskatot z/s “Kotiņi”, E. Levits atzinīgi novērtēja saimniecības tālredzīgo un uz nākotni vērsto lauksaimniecību, ņemot vērā jaunākās pārtikas produktu tendences, kas vērstas uz cilvēka veselību un pārtikas vielu pilnvērtību.

Uzrunājot Rekovas iedzīvotājus, Valsts prezidents īpaši uzsvēra informatīvās telpas stiprināšanu un latgaliešu valodas un kultūras lomu. “Man ir liels prieks, ka šodien tiek atklāts informatīvajai telpai tik ļoti nozīmīgais tehniskais rīks – Aizpurves apraides masts, kam pateicoties Latvijas informatīvā telpa tiek nosegta faktiski par 100 %. Informatīvā telpa ir pamats sabiedriskajai dzīvei jebkurā demokrātiskā valstī, un tas ir ļoti būtiski, ka visi Latvijas iedzīvotāji beidzot ir tajā iekļauti,” uzsvēra E. Levits.

Jāpiemin, ka tieši šodien Aizpurves apraides masts sāk Latvijas Radio 1 un Latvijas Radio 4 izplatīšanu, savukārt no 2020. gada 1. janvāra bezmaksas zemes TV apraidē iedzīvotājiem pieejamas piecas TV programmas – LTV1, LTV7, Sportacentrs.com, Re:TV un RīgaTV 24.

Tāpat Valsts prezidents, runājot par reģionālo attīstību, norādīja, ka “ārkārtīgi svarīgs, no valsts politikas viedokļa, ir reģionu iespēju izlīdzinājums. Neatkarīgi no iedzīvotāju dzīvesvietas, iespējām ir jābūt tām pašām – vienalga, vai cilvēks dzīvo Rīgā, Viļakā vai Liepājā. Protams, ir jāveicina tas, ka šīs iespējas tiek izmantotas, bet iespēju radīšana ir valsts un visu mūsu kopējs uzdevums”.

Viesošanās laikā Valsts prezidents Egils Levits parakstīja arī vēstījumu nākamajām paaudzēm, kas pavasarī tiks ievietots atjaunotajā piemiņas zīmē Latvijas Brīvības cīņu piemiņas vietā Ančipovā.

09.01.2020. Valsts prezidents Egils Levits apmeklē Viļaku, lai kopā ar Viļakas un apkārtnes iedzīvotājiem godinātu Brīvības cīņu Ziemeļlatgalē 100. gadadienu un pieminētu cīņu dalībniekus