Edgars Rinkēvičs Reģionālās vizītes
15.08.2023. Ziedu nolikšana pie bīskapa Boļeslava Sloskāna piemiņas plāksnes.

15. augustā Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apmeklēja Stirnienes Svētā Laurencija Romas katoļu baznīcu, noliekot ziedus pie bīskapa Boļeslava Sloskāna (1893–1981) piemiņas plāksnes, tādējādi godinot viņa dzīves un darba gājumu.

“Iepazīstoties ar godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna dzīves un darba gājumu šeit, Stirnienē, viņa pasaules redzējumu un personības lielumu, nav šaubu par nepieciešamību bīskapu B. Sloskānu pieminēt un izcelt Latvijas un arī pasaules mērogā. Būdams padomju terora upuris, izcietis mokas un spīdzināšanu, sabiedrībā dziļi cienīts starpkaru Latvijā un vēlāk arī trimdā, viņš spēja saglabāt dziļu cilvēcību un līdzcietību, iedvesmojot un vienojot cilvēkus ne tikai Latvijā, bet arī Baltkrievijā, Krievijā un Rietumeiropas valstīs. Tādēļ ir gandarījums, ka Svētais Krēsls ir novērtējis godināmā bīskapa B. Sloskāna dzīves izcilību,” apmeklējot Stirnienes Svētā Laurencija Romas katoļu baznīcu, uzsvēra Valsts prezidents E. Rinkēvičs.      

Informācijai:

2004. gada 20. decembrī ar pāvesta Jāņa Pāvila II izsludinātu dekrētu Decretum super heroicitate virtutum tika atzīta bīskapa B. Sloskāna tikumu varonība, lai turpmāk viņu varētu saukt par godināmo. Tikumu varonības atzīšana nozīmē, ka Svētais Krēsls novērtē B. Sloskāna dzīves izcilību (excellentia vitae) un uzskata to par atdarināšanas vērtu. Tas ir pirmais posms ceļā uz bīskapa B. Sloskāna oficiālu pasludināšanu par svēto. Katoļu Baznīcas kārtība paredz, ka tam ir nepieciešami vēl divi sekojoši posmi – beatifikācija jeb atzīšana par svētīgo un kanonizācija jeb atzīšana par svēto. Tādējādi bīskaps B.Sloskāns ir vienīgais latviešu izcelsmes bīskaps, par kuru ir uzsākts beatifikācijas process. Bīskaps B.Sloskāns 1993. gada 10. oktobrī tika pārapbedīts Aglonas bazilikas kriptā. Š.g. 25.–26. augustā Stirnienē tiks atzīmēta bīskapa B. Sloskāna 130. dzimšanas diena.

15.08.2023. Ziedu nolikšana pie bīskapa Boļeslava Sloskāna piemiņas plāksnes