Egils Levits
Valsts prezidents sveic izcilo latviešu dzejnieci Veltu Sniķeri 100 gadu dzimšanas dienā
18. decembrī Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts rīkoja svinīgu tiešsaistes pasākumu – zinātnisko un radošo konferenci “Pieredze un redzējumi: dzejniecei Veltai Sniķerei” par godu dzejnieces Veltas Sniķeres 100. dzimšanas dienai, ko dzejniece svinēs š. g. 25. decembrī. Pasākumā izskanēja arī Valsts prezidenta Egila Levita apsveikuma uzruna.

Valsts prezidenta Egila Levita apsveikums

Ļoti cienījamā un mīļā, Velta Sniķere!

Šodien mēs cildinām Jūsu gadsimtu, Jūsu neparasto un leģendāro personību.

Jūsu pienesums latviešu kultūrā ir spilgts un nozīmīgs.

Asais, garīgiem meklējumiem un pieredzēm bagātais prāts un dvēsele ir modernizējuši latviešu dzeju. Bet mūsu tautasdziesmās ietverto viedumu Jūs ar savu Dainu tulkojumu angļu valodā esat spējusi atklāt arī citām kultūrām.

Saglabāt uzticību sev, savai iekšējai patībai, savai pasaulei un savai latvietībai – jūs to esat spējusi vienmēr.

Jūsu mūžs ir samērojams ar Latvijas valsts gadsimtu, un Jūsu dzīves ceļš ir neatraujams no Latvijas vēstures.

Sirsnīgi sveicu Jūs, Velta Sniķere, lielajā jubilejā! Daudz baltu dieniņu – un visas lai ar labu veselību!