Egils Levits Reģionālās vizītes
Valsts prezidents tiešsaistes sarunā ar jauniešiem: lai sociālajos tīklos nekļūtu par dezinformācijas un manipulācijas upuri, ir nepieciešamas prasmes un ieradumi to lietošanā
27. oktobrī Valsts prezidents Egils Levits Smiltenes un Raunas novada apmeklējuma laikā tiešsaistes sarunā diskutēja ar jauniešiem par dzīvi digitālajā laikmetā un attālināto mācību priekšrocībām un izaicinājumiem.

Atklājot sarunu, Valsts prezidents uzsvēra: “Mēs visi labi zinām, ka sociālie tīkli dod daudz iespēju, jo varam tieši sazināties cits ar citu, taču ne visi zina, ka ir jāprot to darīt, lai nekļūtu par dezinformācijas un manipulācijas upuri. Sociālos tīklos to panākt ir daudz vieglāk nekā, piemēram, bibliotēkā. Tieši tādēļ ir nepieciešamas zināmas prasmes un ieradumi, kā mēs iegūstam informāciju un to nododam tālāk.”

Jaunieši dalījās savā pieredzē, kā viņi pārbauda ziņu patiesumu, kā arī pauda pārdomas, kāpēc viltus ziņas tiek izplatītas un kāpēc cilvēki ar tām dalās. Skolēni uzskata, ka lielākā problēma ir tajā, ka cilvēki bieži vien izlasa tikai ziņu virsrakstus, bet nelasa pašu tekstu, kas lielākoties palīdzētu saprast, ka ziņa nav patiesa. Turklāt cilvēki neaizdomājas par sekām, kas rodas, kad izplata viltus ziņas. Jaunieši uzsvēra, ka sabiedrība šobrīd dzīvo lielā informācijas jūklī, un ir jābūt ļoti apdomīgam, lietojot internetu, ir jāskatās, lai ziņa nāk no uzticama avota, jāprot analizēt ziņas saturu.

Pārrunājot ar skolēniem attālināto mācību situāciju, Valsts prezidenta atzina: “Cilvēks ir sociāla būtne, viņam ir vajadzīgi citi cilvēki, tāpēc ilgstoši viņš nevar strādāt attālināti. Bet uz laiku to var darīt. Strādājot vai mācoties attālināti, ir jāprot piepildīt sava diena, jādisciplinē sevi. Dzīvē šī māka plānot savu laiku un disciplinēt sevi ir ārkārtīgi svarīga. Jūs šo prasmi būsiet ieguvuši jau tagad skolā, kamēr normālos apstākļos jaunieši to apgūst augstskolā. Un to es aicinu uztvert kā pozitīvu aspektu no šī kopumā negatīvā laika.”

Jaunieši piekrita Valsts prezidentam, ka attālinātās mācības nav vieglas, jo daudz vairāk ir jādara pašam – normālos apstākļos skolas solā var pacelt roku un visu neskaidro pajautāt skolotājam. Tagad jāizmanto literatūra, internets vai jākomunicē ar skolas biedriem. Tomēr jaunieši bija vienisprātis, ka par spīti grūtībām attālinātas mācības ir nepieciešamas, lai ātrāk pārvarētu pandēmijas izplatību un varētu atgriezties normālā ikdienā.

Ar Valsts prezidentu tiešsaistes sarunā piedalījās skolēni no Raunas vidusskolas, Smiltenes vidusskolas, Smiltenes tehnikuma un Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas.

Diskusija:

27.10.2020. Valsts prezidents Egils Levits diskutē tiešsaistes sarunā ar Raunas, Smiltenes un Apes jauniešiem par dzīvi digitālajā laikmetā, digitālās vides iespējām un izaicinājumiem, kā arī attālinātajām mācībām