Egils Levits Ārlietas
Valsts prezidents un Bavārijas Landtāga prezidente pārrunā Eiropas zaļā kursa attīstību un ekonomikas transformāciju
Valsts prezidents Egils Levits šodien ieradās Vācijā, Minhenē un apspriedās par Latvijai, Vācijai un visai Eiropai būtiskiem ekonomikas, drošības, vides, izglītības jautājumiem ar Bavārijas Landtāga prezidenti Ilzi Aigneri (Ilse Aigner).

E. Levits pateicās par iespēju apmeklēt Bavārijas federālo zemi un tās parlamentu.

Atsaucoties uz Minhenē notiekošo drošības konferenci, kas pulcē valstu un valdību līderus, ministrus, ekspertus no visas pasaules, abas puses apspriedās par demokrātijas un drošības izaicinājumiem, ko pastiprina tehnoloģiju nerimstošā attīstība. E. Levits un I. Aignere apspriedās par NATO kopīgi garantēto drošību Baltijas reģionā, kas balstīta uz atturēšanas politiku. E. Levits arī augsti novērtēja darbu, ko veic Latvijā bāzētais NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centrs. Tika spriests par aktivitātēm, kas vērstas pret dezinformāciju un naida runu. Valsts prezidents stāstīja par medijpratības programmu Latvijas skolās, ko atzinīgi novērtēja Bavārijas Landtāga pārstāvji.

Liela uzmanība sarunā tika pievērsta pašreiz Eiropā notiekošajai ekonomikas transformācijai, kas mainās, ņemot vērā mākslīgā intelekta (MI), inovāciju un Eiropas zaļā kursa attīstības tendences. E. Levits un I. Aignere augsti novērtēja MI sniegtās iespējas jaunu pakalpojumu un produktu radīšanā. Tajā pašā laikā “mēs negribētu, ka, piemēram, tiesneša darbu cilvēka vietā veic mākslīgais intelekts,” sacīja Valsts prezidents. “Jā, empātija un radošums joprojām ir tas, kas cilvēku atšķir no mākslīga intelekta, un to ir būtiski paturēt spēkā, arī MI attīstoties,” atzīmēja I. Aignere. Pēc E. Levita vārdiem, tas ir politiķu uzdevums – valstu politiku veidošanā nospraust robežas, ko nedrīkstētu pārkāpt, integrējot arvien jaunus MI pakalpojumus demokrātisko sabiedrību dzīvē.

I. Aignere informēja par Bavārijas pētniecības un IT jomu, uzsverot, ka stimulē arī lielāku sieviešu iesaisti IT jomā. E. Levits atsaucās uz šo informāciju, pastāstot par Latvijas “Riga TechGirls” kustību, kas apvieno aktīvas IT jomā strādājošas sievietes.

Tikšanās dalībnieki pārrunāja Eiropas zaļo kursu, Latvijas un Bavārijas federālās zemes ekonomiskos plānus, kas raksturo atjaunojamās enerģijas domāšanu, mobilitāti un vidi saudzējošu uzņēmējdarbības aktivitāti.

Abas puses pauda gandarījumu par sadarbību izglītībā – teju tūkstotis Vācijas studentu izglītojas Latvijas augstskolās, vairums studē medicīnu Rīgas Stradiņa universitātē, kā arī citas zinātnes Latvijas Universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē.

13.02.2020. Valsts prezidenta Egila Levita tikšanās ar Bavārijas Landtāga prezidenti Ilzi Aigneri (Ilse Aigner)

Valsts prezidents Egils Levits Minhenes drošības konferencē uzsvērs tiesiskuma nozīmi digitālā vidē
Valsts prezidents Egils Levits Minhenes drošības konferencē uzsvērs tiesiskuma nozīmi digitālā vidē