Egils Levits
Valsts prezidenta kabinetā (no kreisās): Valsts prezidents Egils Levits, Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks

5. jūnijā Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku, lai pārrunātu aktualitātes Latvijas ekonomikā. Īpaša uzmanība sarunā tika pievērsta kreditēšanas situācijai un kapitāla tirgus attīstībai.

“Ņemot vērā finanšu sektora un kreditēšanas lomu Latvijas ekonomikā, komercbankām ir jāstrādā, domājot par ilgtermiņa izaugsmes iespējām, nevis tikai par īstermiņa peļņu,” atzīmēja Valsts prezidents E. Levits. Latvijas Bankas prezidents norādīja, ka kreditēšanas jomā vērojams progress un sperti pirmie soļi, taču tiem ir jābūt straujākiem.

M. Kazāks darīja zināmu, ka Latvijas Banka līdz mēneša beigām publicēs jaunākās makroekonomikas prognozes, kuras pašlaik tiek pārskatītas. Viņš atzīmēja, ka Latvijas ekonomika un darba tirgus šogad ir noturīgāki nekā sākotnēji prognozēts un ka saredz pozitīvas inflācijas mazināšanās tendences.

Tāpat tika pārrunāta arī nepieciešamība attīstīt kapitāla tirgu Latvijā. Tas ne tikai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu uzņēmumu izaugsmei un ārvalstu investoru interesi, bet arī uzlabotu valsts un pašvaldību uzņēmumu pārvaldību. Būtiski – vietējais kapitāla tirgus ievērojami attīstītu ieguldījumu kultūru Latvijā, uzsvēra M. Kazāks.

Sarunas noslēgumā Valsts prezidents pateicās Latvijas Bankas prezidentam par konstruktīvo dialogu un labo sadarbību. Runājot par Latvijas ekonomikas turpmāko attīstību, Valsts prezidents E. Levits norādīja: “Mūsu esošo situāciju ir veidojuši lēmumi, kas pieņemti pirms desmit gadiem. Ko lemsim šodien, tā dzīvosim pēc desmit un vairāk gadiem!”

05.06.2023. Valsts prezidents Egils Levits tiekas ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku