Egils Levits
Valsts prezidents un LZA prezidents: krīzes apstākļos valdības lēmumiem jābūt zinātniski pamatotiem un balstītiem ekspertu analīzē
9. februārī Valsts prezidentam Egilam Levitam notika tiešsaistes saruna ar Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidentu Ivaru Kalviņu. Valsts prezidents vēlēja sekmes I. Kalviņam jaunajā amatā un interesējās par dažādiem ar zinātni, pētniecību un inovācijām saistītiem jautājumiem.

Diskutējot par zinātnes lomu Latvijas ilgtspējīgā attīstībā, valsts pārvaldē un ekonomiskajā izaugsmē, tika uzsvērts, ka īpaši COVID-19 krīzes apstākļos valdības lēmumiem jābūt balstītiem ekspertu analīzē, kā arī tiem jābūt zinātniski pamatotiem. Valsts prezidents norādīja, ka LZA šajā procesā ir nozīmīgs partneris: “LZA loma ir dot pienesumu kopējā valdības lēmumu pieņemšanas diskusijā, lai lēmumi būtu izsvērti un pamatoti. Īpaši krīzes laikā ekspertu pienesumam lēmumu pieņemšanas procesā ir jābūt daudz lielākam.”

Vienlaikus Valsts prezidents akcentēja nepieciešamību stiprināt LZA kapacitāti un kopumā domāt par Latvijas valsts budžeta novirzītā finansējuma nozīmi zinātnes attīstībai. E. Levits stingri norādīja, ka pašreizējais finansējuma apjoms neatbilst ekonomiski attīstītas Eiropas valsts līmenim.

Sarunā tika uzsvērta arī nepieciešamība stiprināt Latvijas inovāciju politiku, veicināt valsts pārvaldes izpratni par inovāciju nozīmi ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstībā, kā arī sekmēt publisko un privāto investīciju piesaisti inovāciju attīstībai. E. Levits norādīja, ka inovāciju politikai ir jābūt sazobē ar zinātni un pētniecību.

Valsts prezidents izteica priekšlikumu atkal sasaukt Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģisko padomi.

09.02.2021. Valsts prezidents Egils Levits tiešsaistē tiekas ar Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu Ivaru Kalviņu