Egils Levits Ārlietas
Valsts prezidents un OECD: Latvijai nepieciešama visaptveroša mājokļu politikas stratēģija, kas vērsta uz kvalitāti, ilgtspējību un inovācijām
17. jūnijā Valsts prezidents Egils Levits sazinājās ar OECD ģenerālsekretāru Hosē Anhelu Guriju (José Ángel Gurría), lai uzklausītu OECD veiktā pētījuma “Mājokļu pieejamība Latvijā” galvenos secinājumus un pārrunātu OECD lomu Covid-19 radītās krīzes mazināšanā, jaunākās OECD ekonomikas prognozes, kā arī līdzšinējo sadarbību starp Latviju un OECD.

Pārrunājot OECD izvērtējuma rezultātus, galvenie secinājumi no ekspertu puses ir, ka Latvijai jāizstrādā visaptveroša mājokļu politikas ilgtermiņa stratēģija, kam jābūt orientētai uz kvalitāti un inovācijām. Tāpat Latvijas valdībai būtu jāpalielina atbalsta apmērs mājsaimniecībām, kas tiek definētas kā “neatbalstītais vidusslānis”, un tādas Latvijā ir 44 %. Tās ir mājsaimniecības, kas ir pārāk turīgas, lai saņemtu sociālo mājokli vai dzīvokļa pabalstu, bet kuru ienākumi nav pietiekoši, lai varētu saņemt hipotekāro kredītu. OECD arī rekomendē padarīt pievilcīgāku un pieejamāku komerciālo īres tirgu, kā arī investēt kvalitatīvu mājokļu būvniecībā.

Uzklausot OECD sacīto, Valsts prezidents bija vienisprātis ar secinājumiem un pateicās ģenerālsekretāram par ieguldīto darbu. E. Levits atzinīgi novērtēja OECD sniegto atbalstu Latvijai, kopš tā kļuvusi par OECD dalībvalsti (2016. gada 1. jūlijā), kā arī akcentēja organizācijas nozīmīgo darbu demokrātijas un tirgus ekonomikas principu ievērošanas veicināšanā. Tāpat Valsts prezidents novērtēja OECD vispārīgo pieeju (no angļu val. hollistic approach) pievērst uzmanību ne tikai ekonomiskajiem jautājumiem, bet arī sociālajiem, kas ir savstarpēji saistīti. “Šī pieeja rāda, kā valstīm vajadzētu veidot savu politiku,” uzsvēra E. Levits.

Valsts prezidents ar H. A. Guriju pārrunāja arī Covid-19 krīzes skartās jomas Latvijā un pasaulē, kā arī atveseļošanās scenārijus. OECD ģenerālsekretārs atzinīgi novērtēja Latvijas sasniegumus cīņā ar Covid-19 un vēlēja sekmes veiksmīgi atkopties arī no krīzes. E. Levits pauda, ka Covid-19 krīze jāizmanto, lai rekonstruētu ekonomiku, pārdomātu investīciju un valsts atbalsta sadalījumu pa nozarēm, attīstītu digitalizāciju un kļūtu kopumā iekļaujošāka un zaļāka valsts.

H. A. Gurijs pauda OECD atbalstu Latvijai tās iecerēs un atzina, ka Latvija ir līderis starptautiskajā arēnā cīņā ar Covid-19 un tā radītajām sekām.

Pēc sarunas ar OECD ģenerālsekretāru Valsts prezidents uzstājās Ekonomikas ministrijas un OECD rīkotajā videokonferencē par mājokļu pieejamības jautājumiem Latvijā.

 

Valsts prezidenta Egila Levita uzruna OECD un Latvijas sadarbības projekta “Mājokļu pieejamība Latvijā” prezentācijā

Labdien visiem!

Augsti godājamais OECD ģenerālsekretāra kungs, ministra kungs, dāmas un kungi!

Esmu priecīgs šodien teikt atklāšanas vārdus šim nozīmīgam sadarbības projektam starp Latviju un OECD mājokļu pieejamības jomā. Šis ir vēl viens projekts, kas apliecina veiksmīgu divpusējo sadarbību starp OECD un Latviju, kas stiprina reformas un reformspēju Latvijā.

Mājoklis nav tikai vieta ar jumtu, kur pārguļam nakti. Mājoklis ir vieta, kur aizvadām nozīmīgu daļu no savas dzīves. Mājoklis veido mūsu piederību ģimenei, videi un visai sabiedrībai, valstij. Tātad tas, kādā mājoklī mēs dzīvojam, ietekmē ne tikai mūs, bet arī visu sabiedrību un valsti kopumā. Es pieļauju, ka ārkārtējā situācija, kad attālinātais darbs un mācības notika no mājam, ļāva mums visiem izvērtēt un novērtēt mājokļa nozīmīgumu mūsu dzīvē.

Diemžēl Latvija no padomju okupācijas laika ir mantojusi mājokļus, kas tagad ir novecojuši, nav energoefektīvi, un to uzturēšana iedzīvotājiem rada nesamērojamas izmaksas. Lai gan esam daudz darījuši, lai uzlabotu mājokļu situāciju Latvijā, dažādu iemeslu dēļ mūsu dzīvojamais fonds ir neapmierinošs, un 30 neatkarības gados neesam paguvuši to atjaunot līdz mūsdienu prasībām. Privatizācijas procesa rezultātā vairāk nekā 70 % no mājokļiem ir privāto īpašnieku rokās. Tas ir samērā augsts rādītājs, un tas ir pozitīvs skaitlis, taču šo mājokļu stāvoklis nav apmierinošs.

Ilgtermiņā Latvijai un tās iedzīvotājiem ir nepieciešama visaptveroša mājokļu politikas stratēģija, kas ir vērsta uz kvalitāti, ilgtspējību un inovācijām. Latvijā ir nepieciešami arvien vairāk mājokļu, kas tiek būvēti pēc augstiem vides standartiem un to izmaksas var atļauties lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju. Esmu pārliecināts, ka Latvijai ir zināmas priekšrocības šajā jomā, jo mums ir koka māju būvniecības tradīcijas un konkurētspējīgi būvmateriālu ražotāji. Esmu gandarīts par tapušo OECD izvērtējumu, un es ceru, ka tas aktualizēs mājokļu pieejamības un kvalitātes jautājumus, kas tālāk realizēsies mūsu valdības īstenotajā politikā.

Paldies visiem, kuri ir iesaistījušies šī projekta tapšanā, un novēlu šodien interesantu un veiksmīgu diskusiju!