Valdis Zatlers
Šodien, 8.februārī, Valsts prezidents Valdis Zatlers un Lilita Zatleres kundze apmeklēja Ķekavas novadu. Tā ir pirmā Valsts prezidenta vizīte Ķekavā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. 

 

Darba vizītes sākumā notika tikšanās ar Ķekavas novada domes vadību un deputātiem, kuras laikā Valsts prezidents tika iepazīstināts ar novada aktualitātēm. Tikšanās laikā deputāti pastāstīja par novada labo praksi privātās partnerības projektu īstenošanā un informēja par Ķekavas novada iedzīvotāju nepieciešamību pēc jaunas sākumskolas, kā arī tika pārrunāti jautājumi par novadu reformu, veselības aprūpi un veselības apdrošināšanu. Valsts prezidents interesējās par iespēju uzticēt primāro veselības parūpi pašvaldībām, nodrošinot tām arī attiecīgu finansējumu.

 

Vizītes turpinājumā Valdis Zatlers tikās ar Ķekavas novada iedzīvotājiem. Viņš atzīmēja, ka Ķekava ir plaukstoša pašvaldība un pateicās visiem novadā, kas snieguši savu ieguldījumu krīzes pārvarēšanai. Valdis Zatlers norādīja, ka ir svarīgi sagatavoties tam brīdim, kad ekonomika atveseļosies, lai efektīvi izmantotu pieejamos finanšu resursus.

 

Tiekoties ar iedzīvotājiem, Valsts prezidents uzsvēra, ka Latvijā ir vajadzīgi bērni un kuplas ģimenes. Savukārt Ķekavas iedzīvotāji interesējās par valsts atbalstu daudzbērnu ģimenēm un  iespējamo labvēlīgo nodokļu politiku demogrāfijas situācijas uzlabošanai.

 

Valdis Zatlers sarunā ar ķekaviešiem aktualizēja arī bezdarba problēmu, tajā skaitā jautājumu par to cilvēku atgriešanos Latvijā, kuri devušies strādāt uz ārzemēm, un nepieciešamību domāt par to, lai Latvijā netiktu radīta jauniešu – bezdarbnieku paaudze, kuri vispār nevēlas strādāt. „Neviena labklājība nekur nav radusies bez darba,” atzina Valsts prezidents.

 

Tikšanās laikā tika pārrunāts jautājums par atbalstu uzņēmējiem un birokrātijas šķēršļu mazināšanu, kas traucē uzņēmumiem attīstīties. Iedzīvotāji interesējās arī par iemesliem, kas izraisīja krīzi Latvijā, un par Latvijas enerģētikas politiku.

 

Pēc tikšanās ar iedzīvotājiem Valsts prezidents apmeklēja Ķekavas vidusskolu un tikās ar skolotājiem un skolēniem, kā arī vadīja mācību stundu Valsts prezidenta patronāžas programmas  „Iespējamā misija” ietvaros par tēmu „Veiksmīgas karjeras pamats – skolā iegūtās zināšanas un prasmes”.

 

Darba pusdienās ar Ķekavas novada deputātiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem tika aktualizēts jautājums par karjeras centra izveidi, kā arī profesionālās un mūžizglītības nozīmi. Savukārt A/S „Putnu fabrika Ķekava” apmeklējuma laikā Valsts prezidents iepazinās ar ražošanas procesu uzņēmumā.

 

Vizītes noslēgumā Ķekavas novadā Valdis Zatlers tikās ar Ķekavas novada domes vadību un uzņēmējiem, kuras laikā viņš tika iepazīstināts ar uzņēmēju redzējumu par nodokļu politiku un nepieciešamību veidot ilgtermiņa atbalsta stratēģiju uzņēmējiem. Valsts prezidents pauda atbalstu uzņēmējiem un uzsvēra, ka valstī būtu nepieciešams trīs līdz četru gadu nodokļu plāns.  Tāpat tikšanās laikā risinājās diskusija par Eiropas Savienības finansējuma apguves sarežģītību un pārāk lielo birokrātiju.

 

Savukārt Lilita Zatleres kundze vizītes laikā iepazinās ar Ķekavas novadpētniecības muzeju un apmeklēja Daugmales pamatskolu.