Vaira Vīķe-Freiberga
Valsts prezidente ir saņēmusi Eiropas Padomes ģenerālsekretāra Dannila Taršiša ( Daniel Tarschys) vēstuli, kurā apliecināta izpratne par nepieciešamību nostiprināt latviešu valodu. D.Taršis norāda arī, ka Saeimas pieņemtais Valodas likums ietver vairākas pretrunas Eiropas Cilvēktiesību konvencijai.