Vaira Vīķe-Freiberga
Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga Rīgas pilī tikās ar inteliģences pārstāvjiem, lai apspriestos par Valsts valodas likumu.
Valsts prezidente uzklausīja Jāņa Stradiņa, Raitas Karnītes, Ata Lejiņa, Voldemāra Krustiņa, Džemmas Skulmes, Andas Līces, Normunda Rudēviča, Grigorija Krupņikova, Aināra Dimanta, Māras Zālītes, Nila Muižnieka, Olafa Brūvera, Aivara Borovkova viedokli par Saeimas pieņemto Valsts valodas likumu, un viņu domas par to, vai Valsts prezidentei tas būtu jāparaksta. Analizējot likumu, izskanēja pretrunīgas nostājas minētajos jautājumos, taču visi diskusijas locekļi bija vienisprātis, ka latviešu valoda ir sargājama un valsts līmenī cienāma.
V.Vīķe-Freiberga informēja tikšanās dalībniekus par savām konslutācijām saistībā ar likumu kā ar jurispudences un valodniecības speciālistiem, tā ārpoltikas ekspertiem.