Vaira Vīķe-Freiberga
Valsts prezidente Vaira Vīķe - Freiberga saņēma ASV prezidenta Bila Klintona vēstuli. Tajā B. Klintons apsveic Latvijas Valsts prezidenti Vairu Vīķi - Freibergu un Latvijas tautu dienā, kad Latvijas un ASV valdības atzīmē divpusējās attīstības palīdzības programmas noslēgumu. Vēstulē ASV prezidents atgādina, ka 1991. gadā, kad Latvija atguva savu neatkarību, Amerikas Savienotās valstis uzsāka attīstības palīdzības programmu. lai sniegtu atbalstu Latvijai ceļā uz demokrātiju un brīvā tirgus ekonomiku. Pēdējo astoņu gadu laikā Savienotās valstis ir cieši sadarbojušās ar Latvijas valdību un tautu, lai sasniegtu šo mērķi. Amerikas Savienotās valstis šajā procesā ir finansējušas vairāk nekā sešdesmit palīdzības pasākumus Latvijā, kas kopā izmaksājuši aptuveni 57 miljonus USD. Šie pasākumi bija vērsti uz privātā sektora attīstību, kapitāla tirgus un finansu sektora nostiprināšanu, un Latvijas demokrātiskās valsts iekārtas izaugsmi, tie veicināja būtiskas enerģētikas, vides un veselības reformas, kā arī attiecīgas juridiskas un reglamentējošas struktūras izveidošanu, kas nepieciešama, lai atvieglotu valsts uzņēmumu privatizāciju.Vēstulē B. Klintons raksta, ka Amerikas Savienoto valstu palīdzības programmas īstenošanas laikā Latvija un Amerikas Savienotās valstis izveidoja draudzības un sadarbības saikni - attiecības, kas paliks kā palīdzības programmas mantojums.
Vēstulē Latvijas prezidentei ASV prezidents atceras savu vizīti Latvijā 1994. gadā un uzrunu Brīvības pieminekļa pakājē. B. Klintons atgādina, ka toreiz ir runājis par to, ka Amerikas Savienotās valstis palīdzēs Latvijai atjaunot savu zemi, izveidot jaunus tirgus un rast turību visiem, kas dzīvo šajā valstī. " Es teicu, ka mēs būsim "partneri mieram", raksta B. Klintons.
ASV prezidents secina, ka piecu gadu laikā Amerikas Savienoto valstu atbalsts Latvijai ir ievērojami progresējis, ir arī izveidotas ciešas politikas saiknes, ko apliecina Partnerības harta, kuru ASV, Latvija, Igaunija un Lietuva parakstīja Vašingtonā, 1998. gada 16. janvārī. Harta nosaka, ka Amerikas Savienotās valstis turpinās palīdzēt Latvijai un tās kaimiņvalstīm integrēties Eiropas un transatlantiskās struktūrās un attīstīt to politiskās, ekonomiskās un sociālās institūcijas. " Es no savas puses esmu lepns par Amerikas lomu pagājušajā gadā, palīdzot Latvijai kļūt par biedru Pasaules tirdzniecības organizācijā", raksta B. Klintons.
ASV prezidents informē, ka septembrī tiks slēgta divpusējās attīstības palīdzības programmas Rīgas birojs, taču tiks ASV turpinās finansēt reģionālas programmas, atbalstot Latvijas centienus turpināt pārmaiņas sociālajā, ekonomiskajā un politiskajā jomā, kas ir iesāktas kopš neatkarības atgūšanas. ASV prezidents apleicina, ka turpinasies arī citi Partnerības hartā iecerētie reģionālās sadarbības veidi, piemēram Ziemeļeiropas iniciatīva. " Tādēļ, mūsu valsts divpusējās palīdzības attiecību noslēgums ir jāsaredz kā ASV valdības pārliecības izpausme par to, ka Latvijas ekonomiskās un politiskās pārmaiņas ir neatgriezeniskas. Latvija šodien stāv gatava pilnībā integrēties demokrātisko valstu starptautiskajā sabiedrībā", secina ASV prezidents Bils Klintons.