Vaira Vīķe-Freiberga
Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga šodien tikās ar ASV Bruņoto spēku Eiropā komandiera vietnieku admirāli Čārlzu S.Abotu un ASV vēstnieku Latvijā Dž.Holmsu.
Sarunā Valsts prezidente ar admirāli pārrunāja Latvijas gatavību iekļauties NATO, kā arī Latvijas-ASV sadarbību militārajā jomā.
Runājot par uzdevumiem, kurus Latvija veic ceļā uz NATO, V.Vīķe-Freiberga uzsvēra, ka šodien Saeimā apstiprinātā valdība ir devusi politisku solījumu līdz 2003.gada palielināt aizsardzības budžetu līdz 2% no IKP. Admirālis izteica gandarījumu par šādu Latvijas lēmumu.
Runājot par divpusējo militāro sadarbību, Valsts prezidente pateicās ASV valdībai par atbalstu Latvijas Bruņotajiem spēkiem angļu valodas un militārā medicīniskā personāla apmācībā, kā arī, piedaloties starptautiskās operācijās. Č.Abots un Dž.Holmss ASV vārdā augstu novērtēja Latvijas iesaistīšanos miera nodrošināšanas operācijās Kosovā, kā arī izteica cerību, ka tā arī turpmāk būs partnere šādu operāciju īstenošanā. V.Vīķe-Freiberga uzsvēra, ka iesaiste starptautiska mēroga miera nodrošināšanas programmās Latvijai nozīmē vienlīdz atbildību par reģiona nākotni, pieredzes apmaiņas iespējas un jaunu iemaņu apguvi.
Č.Abots izteica gandarījumu par militāro sadarbību starp Baltijas valstīm. Pēc V.Vīķes-Freibergas sacītā, Baltijas valstu kopīgie centieni ir nozīmīgs ieguldījums reģiona drošībā.
Sarunas noslēgumā Valsts prezidente Latvijas iedzīvotāju vārdā pateicās ASV par pastāvīgo un stingro atbalstu, ko tā sniegusi Latvijas neatkarības un demokrātijas stiprināšanā.