Valsts Heraldikas komisijas priekšlikumi par Latvijas novadu ģerboņu izveides principiem

1. Veidojot (reģistrējot) novadu ģerboņus, tiešā veidā netiek izmantots neviens no eksistējošiem apstiprinātiem un reģistrētiem ģerboņiem (pagasta, pilsētas, apriņķa, rajona).

2. Veidojot novadu ģerboņus, var tikt izmantots par pamatu kāds no līdzšinējiem ģerboņiem,

a) izmainot vai pievienojot ģerboņa figūras;
b) ieviešot heraldiskus lauzumus (pavedienapmale, kantons, u.c.)
c) apvienojot vairāku jau eksistējošu ģerboņu figūras.

3. Veidots pilnīgi jauns ģerbonis