Valsts prezidenta Egila Levita 16.09.2022. paziņojums Nr. 29 par Pašvaldību likuma nodošanu otrreizējai caurlūkošanai

Valsts prezidents Egils Levits nosūtījis Saeimai otrreizējai caurlūkošanai 2022. gada 8. septembrī pieņemto Pašvaldību likumu, norādot uz trim būtiskiem problēmjautājumiem saistībā ar likuma 58. pantā iekļautajiem regulējumiem.


Valsts prezidenta Egila Levita 09.06.2022. vēstule Nr. 229 Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei

9. jūnijā Valsts prezidents Egils Levits nosūtījis Saeimai otrreizējai caurlūkošanai 2022. gada 2. jūnijā pieņemto Elektronisko sakaru likumu, norādot uz likumā saglabāto regulējuma nesaderību ar Eiropas Savienības (ES) tiesībām un Eiropas Savienības Tiesas judikatūru. Likumdevējs jaunajā likumā mehāniski pārņēmis jau šobrīd spēkā esošo regulējumu, nenovēršot apzinātās juridiskās pretrunas un neieklausoties kompetentu institūciju viedoklī.


Valsts prezidenta Egila Levita 02.05.2020. vēstule Nr. 152 Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei

2. maijā Valsts prezidents Egils Levits nosūtījis Saeimai otrreizējai caurlūkošanai 2020. gada 23. aprīlī pieņemto likumu “Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu likumā”. Saeima šajā likumā detalizējusi Publisku izklaides un svētku pasākumu likumā jau pastāvošu komunistiskā un nacistiskā totalitārā režīma simbolu izmantošanas aizliegumu publiskos pasākumos.