Jaunsardze

Jaunsardze

Valsts prezidents, uzsākot pildīt amata pienākumus, par savām prioritātēm izvirzījia Latvijas iedzīvotāju nacionālās vienotības, pašapziņas, patriotisma un lepnuma par savu valsti stiprināšanu. 

Tādēļ, lai veicinātu jaunsardzes kustības attīstību, izceltu tās nozīmīgo lomu nākamo Latvijas aizstāvju veidošanā un veicinātu lielāku sabiedrības atbalstu, Valsts prezidents piekrita aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa aicinājumam uzņemties jaunsardzes kustības patrona pienākumus.

2016. gads

2016. gada 11. novembrī Valsts prezidents piedalījās jaunsargu svinīgā solījuma došanas ceremonijā pie Oskara Kalpaka pieminekļa, novēlot jaunajiem jaunsargiem pēc labākās sirdsapziņas pildīt jaunsarga solījumu un godam kalpot Latvijai.

2016. gada 22. augustā Valsts prezidents tikās ar Amerikas Latviešu apvienības rīkotās izglītojošo ceļojumu programmas Sveika, Latvija!” dalībniekiem – jauniešiem no ASV, Kanādas un Austrālijas. Programmas mērķis ir sniegt iespēju Amerikas latviešu izcelsmes bērniem, kas ir mācījušies par Latviju latviešu papildskolās, savām acīm redzēt Latviju un to iepazīt.

2017. gads

2017. gada 17. jūnijā Valsts prezidents piedalījās Jaunsargu sporta nometnes noslēguma pasākumā.

Turpinot 2015. gadā aizsākto tradīciju, 2017. gada 11. novembrī Valsts prezidents piedalījās jaunsargu svinīgā solījuma došanas ceremonijā pie Oskara Kalpaka pieminekļa.

2017. gada jūnijā un augustā Valsts prezidents tikās ar Amerikas Latviešu apvienības rīkotās izglītojošo ceļojumu programmas “Sveika, Latvija!” dalībniekiem – jauniešiem no ASV, Kanādas un Austrālijas. Programmas mērķis ir latviešu izcelsmes bērniem, kuri zināšanas par Latviju smēlušies savās mītnes valstīs organizētajās latviešu skolās, dot iespēju izzināt Latviju, tikties ar saviem vienaudžiem, kā arī kļūt par mūsu valsts tradīciju un kultūras mantojuma lieciniekiem.

26. jūlijā Valsts prezidents tikās ar jauniešiem no projekta “Heritage Latvia”, kura mērķis ir veicināt 13–15 gadus jaunu latviešu izcelsmes angliski runājošu jauniešu interesi par Latviju un tuvināt Amerikā dzīvojošos latviski un angliski runājošos pusaudžus.

2018. gads

2018. gada 4. jūnijā Valsts prezidents piedalījās Jaunsardzes un informācijas centra organizētās nometnes Ukrainas Bruņoto spēku un Ukrainas Nacionālās gvardes karavīru bērniem atklāšanā. Uzrunājot nometnes dalībniekus, Valsts prezidents atzīmēja, ka Latvija ļoti labi saprot Ukrainas tautu un tās centienus stiprināt savu valsti un aizsargāt tās robežas. Nometnes dalībniekiem viņš novēlēja, lai nometnē pavadītais laiks sniedz jaukas emocijas un lai izdodas aizmirst par ikdienas sarežģījumiem un smelties spēkus turpmākajām ikdienas gaitām.

2018. gada 26. jūnijā Valsts prezidents tikās ar Amerikas Latviešu apvienības rīkotās izglītojošo ceļojumu programmas “Sveika, Latvija!” dalībniekiem – jauniešiem no ASV, Kanādas un Austrālijas. Programmas mērķis ir latviešu izcelsmes bērniem, kuri zināšanas par Latviju smēlušies savās mītnes valstīs organizētajās latviešu skolās, dot iespēju izzināt Latviju, tikties ar saviem vienaudžiem, kā arī būt par mūsu valsts tradīciju un kultūras mantojuma lieciniekiem.

2018. gada 2. jūlijā Valsts prezidents tikās ar jauniešiem no projekta “Heritage Latvia”, kura mērķis ir veicināt 13–15 gadus jaunu latviešu izcelsmes angliski runājošu jauniešu interesi par Latviju un tuvināt Amerikā dzīvojošos latviski un angliski runājošos pusaudžus.

Savukārt 2018. gada 13. augustā Mālpilī Valsts prezidents piedalījās svinīgajā starptautiskās jaunsargu nometnes “Baltic Guards 2018” atklāšanā. Uzrunājot nometnes dalībniekus, Valsts prezidents uzsvēra, ka mēs dzīvojam nebeidzamu pārmaiņu laikā, kur miers un drošība nav pašsaprotamas lietas. Tāpēc ir būtiski, ka jaunieši no dažādām valstīm ir gatavi ieguldīt savu laiku un darboties kopā, lai attīstītu zināšanas un prasmes, kas nākotnē ļaus mūsu valstīs saglabāt mieru un sekmēs drošību. Valsts prezidents atzīmēja, ka šī starptautiskā nometne ir lieliska vieta, kur jauniešiem ne tikai iegūt jaunus draugus, bet arī attīstīt līderu prasmes, kā arī sacensties savā starpā ar zināšanām un iemaņām.

Lai veicinātu Latvijas skolēnu patriotismu un pilsonisko līdzdalību, kā arī sekmētu interesi par valstiskumu un Valsts prezidenta institūciju, turpinot tradīciju, 2018. gadā norisinājās skolēnu radošo darbu konkursa “Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas simtajā dzimšanas dienā”. Konkursa laureātus Valsts prezidents sveica 8. novembrī Rīgas pilī. Par trīs labāko darbu autoriem tika atzīti Anna Sibilla Pumpure no Bauskas pilsētas pamatskolas, Dārta Alksnīte no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas un Žanis Jarinovskis no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas. Konkursa uzvarētāji saņēma ielūgumus uz Latvijas simtgadei veltīto svētku koncertu Latvijas Nacionālajā teātrī 18. novembrī, kura programmā tika iekļauti arī fragmenti no Annas, Dārtas un Žaņa runām. Šogad konkursā piedalījās vairāk nekā 150 skolēnu no visas Latvijas – Aizkraukles, Cēsīm, Ciblas, Dagdas, Grobiņas, Ikšķiles, Jelgavas, Jēkabpils, Krāslavas, Līvāniem, Maltas, Pāvilostas, Rankas, Rudzātiem, Skaistkalnes, Vecumniekiem un citām pilsētām.

Savukārt 2018. gada 11. novembrī Valsts prezidents nosūtīja apsveikumu svinīgā Jaunsargu solījuma došanas pasākuma dalībniekiem, kas pulcējās pie Oskara Kalpaka pieminekļa Rīgā.

2019. gads

2019. gada 19. jūnijā Valsts prezidents tikās ar Amerikas Latviešu apvienības rīkotās izglītojošo ceļojumu programmas “Sveika, Latvija!” dalībniekiem – jauniešiem no ASV un Austrālijas, kā arī sadraudzības skolu – Jāņa Cimzes Valkas ģimnāzijas un Jaunpils vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem. Programmas mērķis ir latviešu izcelsmes bērniem, kuri zināšanas par Latviju smēlušies savās mītnes valstīs organizētajās latviešu skolās, dot iespēju izzināt Latviju, tikties ar saviem vienaudžiem, kā arī kļūt par mūsu valsts tradīciju un kultūras mantojuma lieciniekiem.

2019. gada 26. jūnijā Valsts prezidents Rīgas pilī tikās ar Latvijas Skautu un gaidu vienībām, lai pateiktos par sadarbību un novēlētu arvien veikt labus darbus mūsu valsts un sabiedrības labā.