2010. gada 19. aprīlī Satversmes tiesa ir pasludinājusi spriedumu lietā Nr. 2009-69-03 “Par Publisko iepirkumu likuma 83.2 panta un pārejas noteikumu 12. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 92. pantam” un atzinusi apstrīdēto normu par neatbilstošu Satversmes 92. pantam.

Valsts prezidents Valdis Zatlers 2009. gada 3. augustā vērsās ar pieteikumu Satversmes tiesā, jo uzskatīja, ka likumdevēja ieviestais iesnieguma nodrošinājums publisko iepirkumu procedūras apstrīdēšanai nepamatoti ierobežo Satversmes 92. pantā nostiprinātās personas tiesības aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses. Savā pieteikumā Valsts prezidents uzsvēra, ka tiesības apstrīdēt iepirkuma procedūras īpašā uzraudzības iestādē – Iepirkumu uzraudzības birojā – ir būtisks mehānisms, lai novērstu iespējamu valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu nepamatotu izlietošanu, kā arī mazinātu korupcijas riskus valsts budžeta līdzekļu izmantošanā. Iesnieguma iesniegšana Iepirkumu uzraudzības birojā ir vienīgais efektīvais līdzeklis, kam jābūt iespējami pieejamam bez nesamērīgiem finansiāliem šķēršļiem.

2009. gada 26. jūnijā, pamatojoties uz Satversmes 71. pantu, Valsts prezidents nosūtīja likumu “Grozījumi “Publisko iepirkumu likumā”” otrreizējai caurlūkošanai, motivētā vēstulē Saeimas priekšsēdētājam norādot uz Publisko iepirkumu likumā paredzētā iesnieguma nodrošinājuma ieviešanas neatbilstību Satversmes 92. pantam. Saeima 2009. gada 16. jūlija sēdē, izskatot likumu atkārtoti, Valsts prezidenta suspensīvo veto neņēma vērā. Otrreiz Valsts prezidents ierunas celt nevarēja, un likums tika izsludināts 2009. gada 30. jūlijā.

Kopš Satversmes tiesas likuma pieņemšanas Valsts prezidents Satversmes tiesā ar pieteikumu ir vērsies pirmo reizi.


Informāciju sagatavoja:
Inese Lībiņa-Egnere
Valsts prezidenta juridiskā padomniece 
2010. gada 20. aprīlī