Satversmei 100 logo

Šogad mēs atzīmējam Latvijas Republikas pamatlikuma – Satversmes – simtgadi. Tas ir īpašs notikums mums katram. Lai to patiesi novērtētu, mums ir jāizprot šī dokumenta nozīme un ietekme uz mūsu dzīvi. No vienas puses, tas ir dokuments, kas visaugstākajā juridiskajā līmenī nostiprina kārtību valstī. No otras puses, Satversme ietekmē katra cilvēka ikdienas dzīvi un regulē mūsu savstarpējās attiecības, jo tajā ir nostiprināti galvenie noteikumi, kas katram jāievēro, dzīvojot Latvijas valstī, kā arī galvenās tiesības, brīvības un pienākumi.

Satversme kā tiesisks instruments nosaka valsts varas robežas un paredz varas kontroli. Satversme kā politisks instruments paredz valsts galvenās institūcijas, sadala varu tā, lai pēc iespējas efektīvāk tiktu pieņemti lēmumi un novērsta varas ļaunprātīga izmantošana, nosaka institūciju kompetenci un savstarpējās attiecības. Satversme kā sociāls instruments veido sabiedrību, kādā mēs dzīvojam, definējot vērtības, nacionālo identitāti, mērķus, veicina kultūras attīstību un aizsargā centrālo nacionālas valsts elementu – latviešu valodu.

Valsts prezidents

Egils Levits

 

Foto: Mārtiņš Lapiņš. No grāmatas: Latvijas Republikas Satversme. Latvijas Vēstneša Grāmatu apgāds: Rīga, 2012. - 69. lpp.

Satversmes sapulces prezidijs. Foto: Mārtiņš Lapiņš. 

No grāmatas: Latvijas Republikas Satversme.  Latvijas Vēstneša Grāmatu apgāds: Rīga, 2012.-69. lpp. 

 

Valsts prezidenta kancelejas notikumi Latvijas Republikas Satversmes 100. gadadienā: 

  • Norises laiks: 12.00.
  • Norises vieta: Klātienē Rīgas pilī un tiešraidē portālā LSM.lv, Valsts prezidenta kancelejas tīmekļvietnē www.president.lv un sociālo tīklu kontos.

 

Diskusijas laikā divās paneļdiskusijās par latviešu valodas lomu nacionālas valsts identitātes stiprināšanā runās Valsts prezidents Egils Levits, kā arī tiesību eksperti un politiķi.

Diskusijas programma

Egils Levits
VIDEO: Valsts prezidenta uzruna diskusijā “Pavērsiens: 10 gadi kopš valodas referenduma”

                        

11.02.2022. Rīgas pilī notiek diskusija “Pavērsiens: 10 gadi kopš valodas referenduma”
  • Norises laiks: 12.00.

Latvijas Republikas Saeimā notiks svinīgs pasākums par godu Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas 100. gadadienai. 

Egils Levits
VIDEO: Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Satversmes 100. jubilejas gada atklāšanā Saeimā

                            

15.02.2022. Valsts prezidents Egils Levits piedalās Satversmes 100. jubilejas gada atklāšanas pasākumā Saeimā
  • Norises vieta: Rīgas pils. Visi debašu cikli būs skatāmi tiešraidē Valsts prezidenta kancelejas tīmekļvietnē www.president.lv un sociālo tīklu kontos. Atklāšanas pasākumam varēs sekot līdzi arī portālā LSM.lv.
  • Norises laiks: 14.00.

Jauniešu debates par Satversmē atrodamajām dilemmām noritēs visa gada garumā dažādās Latvijas vietās – Vidzemē, Latgalē, Zemgalē, Kurzemē un Sēlijā –, kā arī plānota saruna ar diasporas jauniešiem. Cikla noslēgums – 2023. gada februārī Rīgā.

Debašu ciklu organizē Valsts prezidenta kanceleja sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu, biedrībām “Quo Tu domā?” un “Eiropas Kustība Latvijā”.

15. februārī debates vadīs radio un TV personība Toms Grēviņš.

Satversmei 100 logo
Jauniešu debašu cikla "#Satversmei100: vērtības nākotnei" atklāšana

              

15.02.2022. Valsts prezidents Egils Levits diskutē ar jauniešiem par Satversmes dilemmām debašu cikla “#Satversmei100: vērtības nākotnei” atklāšanas pasākumā
  • Norises vieta: Rīgas pils
  • Norises laiks: 16.00.
  • Norises vieta: Rīgas pils un tiešraidē Valsts prezidenta kancelejas tīmekļvietnē www.president.lv un sociālo tīklu kontos.
  • Norises laiks:10.30.

Periodā starp diviem pasaules kariem radās virkne jaunu valstu, tostarp Latvija, Igaunija un Lietuva. Tās līdz ar valstiskuma nodibināšanu pieņēma jaunas konstitūcijas.

Īpašu lomu izvēlētā perioda konstitūciju vidū ieņem Vācijas konstitūcija, kas bija šī perioda progresīvākā un modernākā konstitūcija. Vācijas konstitūcijas ietekme uz Latvijas konstitūciju ir visai ievērojama, un to ir atzinuši ne tikai Satversmes pētnieki, bet arī paši Satversmes rakstītāji.

Konferences īpašais viesis būs V. E. Vācijas Federatīvās Republikas prezidents Dr. jur. Franks Valters Šteinmeiers (H. E. Dr. jur. Frank-Walter Steinmeier), uzstājoties ar referātu “Für Demokratie und Freiheit in Europa – Lehren aus unserer gemeinsamen Verfassungstradition” (“Kopējo konstitucionālo tradīciju atziņas demokrātiskai un brīvai Eiropai”).

Darba valoda: Latviešu, angļu un vācu.

Konferences programma

Satversmes pieņemšanas simtgadē klajā nāca žurnāla “Jurista Vārds” veidots eseju krājums-grāmatžurnāls “Latvijas Republikas Satversmei – 100”, kur vairāk nekā 50 Latvijas tiesībnieku analizē Satversmes būtiskākos jēdzienus. Izdevuma iecerētā svinīgā atvēršana 15. februārī nevarēja notikt pandēmijas dēļ, savukārt pavasarī Satversmes analīze notiek jau nākamā satricinājuma – Krievijas iebrukuma Ukrainā – apstākļos. Tādēļ iecerētā eseju autoru tikšanās ieguvusi citu jēgu un tematu – “Satversmes lasīšana pēc 24. februāra”. Pasākuma gaitā iecerēts meklēt atbildes uz jautājumiem: vai Satversme spēj reaģēt uz izaicinājumiem, pietiekami saliedē Latvijas tautu un palīdz valstij efektīvi darboties šādu satricinājumu apstākļos? Kāds ir pašaizsargājošas demokrātijas tvērums?

Ārpolitiskie un iekšpolitiskie virzieni Eiropas valstu, tai skaitā Latvijas, valstiskuma ilgtspējas nodrošināšanai (spēcīga nācijvalsts vai dziļa integrācija starptautiskās organizācijās; liberālas demokrātijas izdzīvošanas iespējas iepretī autoritārismam un populismam utt.)? Kā pēc 2022. gada 24. februāra ir mainījusies pasaule un moderno starptautisko tiesību pamatpostulāti (piemēram, agresīvs karš ir aizliegts, valstīm ir tiesības uz pašnoteikšanos utt.)? Vairāk informācijas: https://www.satversme100.lv/pasakumi/eseju-autoru-diskusija/

Eseju krājums-grāmatžurnāls “Latvijas Republikas Satversmei – 100”
VIDEO: “Satversmes lasīšana pēc 24. februāra”: tematiskā eseju krājuma autoru diskusija

Informācija tiks papildināta.     

Informācija tiks papildināta.

Informācija tiks papildināta. 

Vairāk informācijas par Satversmes simtgades pasākumiem pieejama Satversme 100 tīmekļvietnē.