Iveta Vējone uzsvērusi, ka viena no viņas prioritātēm būs dalība projektos, kuri sasaistīti ar bērniem un viņu labklājības celšanu. Tādēļ, lai pievērstu sabiedrības uzmanību ģimeniskās aprūpes nozīmei un veicinātu SOS bērnu ciematu attīstību, Iveta Vējone piekritusi kļūt par SOS Bērnu ciematu asociācijas patronesi. 

“SOS bērnu ciematos bērni visu dara kā ģimenē – viņus audzina mamma, viņi palīdz gatavot ēst un uzkopt māju,” atzīst Iveta Vējone.

SOS bērnu ciemats

Īslīces SOS bērnu ciemata apmeklējums

2015. gada 15. septembrī Iveta Vējone viesojās Īslīces SOS bērnu ciematā. Vizītes laikā viņa tikās ar SOS bērnu ciematu darbiniekiem un kustības aizsācējiem Latvijā, iepazinās ar tā darbību, kā arī viesojās SOS mammas Tamāras Špores ģimenē. SOS mammas Tamāras aprūpēti ģimenē šobrīd aug pieci 4–10 gadus veci audžubērni, kuri ir brāļi un māsas no vienas bioloģiskās ģimenes.

Savukārt 2016. gada Lieldienu nedēļas Zaļajā ceturtdienā Iveta Vējone devās ciemos uz Valmieras SOS bērnu ciematu, kur viesojās mammas Indras un viņas piecu audzināmo bērnu ģimenē. Apmeklējuma laikā viņa atzina, ka SOS ciemati ir labs piemērs tam, ka bērni var augt ģimeniskā vidē un savā mājā.

2017. gads

2017. gada 30. maijā Iveta Vējone piedalījās SOS Bērnu ciematu asociācijas izdotās grāmatas “20 padomi laimīgākai bērnībai” atklāšanas pasākumā. Savukārt 23. augustā Iveta Vējone kopā ar Vācijas prezidenta dzīvesbiedri Elki Bīdenbenderi apmeklēja SOS Bērnu ciematu Valmierā un tikās ar ciemata Apogu ģimeni.

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Iveta Vējone piedalījās SOS Bērnu ciematu asociācijas rīkotajā akcijā “Aizved savējos uz restorānu un palīdzi citiem tikt uz skolu!”, aicinot ikvienu atbalstīt šo labdarības akciju un sarūpēt skolai nepieciešamo 123 bērniem no SOS Bērnu ciematu audžuģimenēm.

2017. gada 19. oktobrī Valsts prezidents un Iveta Vējones kundze piedalījās SOS bērnu ciematu labdarības vakariņās Valmierā.

Savukārt 1. novembrī Rīgas pilī SOS Bērnu ciematu asociācijas rīkotajā konferencē “Bērna vajadzības – ideāli un realitāte ārpusģimenes aprūpē” notika plaša ārpusģimenes aprūpes jomas speciālistu diskusija par bērnu vajadzībām ārpusģimenes aprūpē un valstī īstenoto deinstitucionalizācijas procesu, kuru apmeklēja arī Iveta Vējone. Viņa uzsvēra, ka katram bērnam nepieciešama ģimene, māju sajūta un vide, kurā augt mīlestības un drošības gaisotnē. Viņa aicināja sniegt lielāku atbalstu audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem un nodrošināt, lai ārpusģimenē esošie līdzekļi sekotu bērnam, nevis iestādēm.

2017. gada 17. decembrī Iveta Vējone apmeklēja ikgadējo SOS Bērnu ciematu Labdarības koncertu Piņķu baznīcā.

2018. gads

2018. gada 1. jūnijā Iveta Vējones kundze piedalījās SOS Bērnu ciematu asociācijas rīkotajā pateicības pasākumā “Katram bērnam ģimeni!”, kurā sirsnīgā gaisotnē pulcējās šīs asociācijas domubiedri, atbalstītāji un sadarbības partneri. Pasākuma viesus ar uzrunām sveica Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas patronese Iveta Vējones kundze un asociācijas padomes priekšsēdētājs Kārlis Danēvičs, pateicoties ikvienam, kas nepaliek vienaldzīgs un dedzīgi strādā, lai Latvijas bērni varētu augt gādīgā un mīlošā vidē.

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Iveta Vējones kundze piedalījās SOS Bērnu ciematu asociācijas rīkotās akcijas “Aizved savējos uz restorānu un palīdzi citiem tikt uz skolu!” mediju brokastīs, aicinot atbalstīt šo labdarības akciju un sarūpēt bērniem no SOS Bērnu ciematu audžuģimenēm skolai nepieciešamo.

Savukārt 2018. gada 1. novembrī Iveta Vējones kundze piedalījās ikgadējās SOS bērnu ciematu labdarības vakariņās Valmierā.

Iveta Vējones kundze atbalstīja SOS Bērnu ciematu labdarības kartīšu projektu “Ziemassvētku brīnumu gaidot…” un piedalījās projekta atklāšanā 2018. gada 28. novembrī. Šī projekta laikā Iveta Vējones kundze un citi sabiedrībā pazīstami cilvēki radīja mākslas darbus, kas vēlāk pārtapa labdarības Ziemassvētku kartītēs, lai atbalstītu SOS ģimenes, kurās aug vecāku gādību zaudējušie bērni.

2018. gada 23. decembrī Piņķu baznīcā Iveta Vējones kundze apmeklēja SOS Bērnu ciematu asociācijas rīkoto Ziemassvētku labdarības koncertu “Pie Tavas rokas”.

2019. gads

2019. gada 21. maijā Valsts prezidents un Iveta Vējones kundze piedalījās SOS Bērnu ciematu asociācijas rīkotajā pateicības pasākumā Rīgas pilī, kurā sveica ciematu atbalstītājus.

Uzrunājot klātesošos, Valsts prezidents atzīmēja, ka katrs bērns ir svarīgs un vajadzīgs Latvijai. Mēs gribam, lai bērni aug mīlošās ģimenēs, lai ģimenē bērns veidojas par personību un savas valsts patriotu. Ieguldījums bērnos ir viens no svarīgākajiem sabiedrības ieguldījumiem. Valsts prezidents pateicās SOS Bērnu ciematu atbalstītājiem par ziedoto laiku un naudu, norādot, ka viņi varēja izvēlēties jebkuru labdarības mērķi, bet izvēlējās bērnus.

Savukārt Iveta Vējones kundze uzsvēra: “Man ir liels gods un privilēģija būt SOS Bērnu ciematu patronesei. Tas man ir ļāvis būt blakus tik daudz skaistiem notikumiem. Katru reizi, ciemojoties SOS Bērnu ciematos, es redzu, kā SOS mammas palīdz dziedēt pārdzīvojumu radītās traumas. Kā bērni iegūst mīlošu vidi un veido drošas attiecības. Paldies, jūs ar savu atbalstu SOS Bērnu ciematiem dāvājat bērniem bērnību!”

Par SOS bērnu ciematiem

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir nevalstiska labdarības organizācija, kas nodrošina ilgtermiņa ģimenisku aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem un uztur ģimeņu atbalsta centrus vairākās Latvijas pašvaldībās.