Rīgas pilī paraksta sadarbības memorandu “Dators ikvienam bērnam”

2021. gada 14. maijā Rīgas pilī Valsts prezidents Egils Levits, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, finanšu ministrs Jānis Reirs, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis parakstīja sadarbības memorandu “Dators ikvienam bērnam”. Iniciatīvu koordinēja Valsts prezidenta padomniece informatīvās telpas un digitālās politikas jautājumos Ieva Ilvesa.

Pirms Memoranda parakstīšanas Valsts prezidents Egils Levits uzsvēra: “Man ir prieks un gandarījums, ka šodien mēs pulcējamies šeit, Rīgas pilī, lai parakstītu sadarbības memorandu, kas ir tik nepieciešams mūsu jaunajai paaudzei, lai tā varētu brīvi darboties tiešsaistes vidē. Pēdējais mācību gads lielā mērā ir noritējis tiešsaistē, un mēs konstatējām, ka ievērojami liela daļa bērnu nevar tur darboties, jo viņiem nav datoru. To mēs nevaram pieļaut, tādēļ šis memorands ir apņemšanās kopīgiem spēkiem izveidot sistēmu, kur visiem bērniem un skolotājiem, kuriem tas nepieciešams, būtu savs dators. Tas nav tikai vienkāršs datoru iepirkums, bet tā ir sistēma, kur datori tiek iepirkti, pēc zināma laika tie tiek mainīti, tiek nodrošināta tehniskā apkope un tiek nodrošinātas arī iespējas lietotājiem iemācīties rīkoties ar datoru. Tas ir liels panākums, ka Izglītības un zinātnes ministrijas iesāktais darbs tiek turpināts plašākā mērogā, un svarīgi, ka tā ir sistēma, kas darbosies ilgtermiņā.”

Lai nodrošinātu mūsdienu izglītības prasībām atbilstošus datorus Latvijas skolēniem un skolotājiem, Memoranda dalībnieki vienojas rīkoties atbilstoši savai kompetencei ar mērķi:

  • līdz 2025. gadam nodrošināt mācību procesam piemērotu datoru katram skolēnam un skolotājam;
  • izveidot ilgtspējīgu sistēmu, kas nodrošinās pieeju tehnoloģijām skolēniem un skolotājiem visā Latvijā;
  • datoru nodrošināšanai veidot datoru bibliotēku ikvienā Latvijas valsts un pašvaldību skolā, sagatavojot atbilstošu normatīvo regulējumu, resursu plānošanu un darba organizācijas sadalījumu starp Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, pašvaldībām un izglītības iestādēm;
  • apzināt un izmantot starptautiskās iespējas, praksi un inovatīvus risinājumus datoru iegādei un/vai nomai izglītības mērķiem, tādējādi mazinot izdevumus un atvieglojot datoru bibliotēku tehnisko atbalstu, apkopi un atjaunošanu;
  • organizēt datoru iepirkumus centralizēti, lai panāktu izdevīgākus nosacījumus, bet datoru tālāku nodošanu, izmantošanu un apkalpošanu īstenot lokāli;
  • piesaistīt un izmantot privātā sektora atbalstu, lai sākotnējā periodā risinātu iztrūkstošos speciālistu un zināšanu resursus, kā arī nodrošinātu kvalitatīvu IKT infrastruktūru katram skolēnam un skolotājam;
  • izstrādāt un nodrošināt atbalsta sistēmu katrā pašvaldībā jēgpilnai un efektīvai datoru izmantošanai mācību procesā;
  • nodrošināt, ka izglītības iestādes stratēģiski izmanto datorus mācību procesā un skolēnu digitālo prasmju attīstībā un attīsta pedagogu profesionālo kompetenci šī darba veikšanai.
VIDEO: Rīgas pilī paraksta sadarbības memorandu “Dators ikvienam bērnam”
FOTO: Rīgas pilī paraksta sadarbības memorandu “Dators ikvienam bērnam”