Cildinājuma rakstu Valsts prezidents piešķir pēc savas iniciatīvas. To pasniedz gan par atsevišķu nozīmīgu darbu, gan par ilggadēju ieguldījumu Latvijas valsts un sabiedrības labā.

11. janvārī arhitektam Andrim Kronbergam 70. gadu dzimšanas dienā par darbu mūža garumā, lai atklātu latviešu laikmetīgās arhitektūras augstākās virsotnes ciešā sasaistē ar filosofiju un mūziku.

13. februārī profesoram Dr. iur. Romānam Apsītim, sveicot nozīmīgajā jubilejā un godinot profesionālo devumu.

13. februārī rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam, sveicot nozīmīgajā jubilejā un godinot profesionālo devumu.

19. februārī ilggadējai tiesu medicīnas ekspertei Veltai Volksonei 90 gadu jubilejā un godinot viņas profesionālo devumu Latvijas tiesu medicīnā.

24. februārī bijušajai Latvijas Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai, sveicot viņu 70 gadu jubilejā un augsti novērtējot L. Straujumas godprātīgo darbu Latvijas labā.

16. februārī Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka p.i., ilggadējam tiesnesim Aldim Stienim par mūža ieguldījumu mūsu valsts tieslietu sistēmas attīstībā.

9. jūnijā par godu 100.dzimšanas dienai saņem Latvijas Republikas vēstniece Aina Nagobads-Ābols par mūža ieguldījumu Latvijas tēla veidošanā.

22. jūlijā Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes profesoram Dr. philol. Jānim Sīlim par nozīmīgo ieguldījumu valodniecības un tulkošanas nozares attīstībā Latvijā.

18. septembrī Dr. hist. h. c. Marģeram Vestermanim par mūža darbu Latvijas sabiedrības vēsturiskās atmiņas veidošanā, Latvijas ebreju vēstures dokumentēšanā un traģisko holokausta vēstures lappušu izpētē.

14. novembrī Viņa Eminencei Romas katoļu baznīcas kardinālam Jānim Pujatam par viņa ieguldījumu draudzīga dialoga un ciešas sadarbības veicināšanā starp Latvijas valsti un Romas katoļu baznīcu, kā arī pašaizliedzīgo kalpošanu Latvijas cilvēkiem un visai Latvijas sabiedrībai.

8. decembrī profesoram Dr. iur. Aivaram Endziņam, godinot viņa 80 gadu jubileju, uzsverot A. Endziņa godprātīgo un profesionālo darbu un ieguldījumu Latvijas neatkarības un tiesiskās sistēmas atjaunošanā un demokrātiskas, tiesiskas valsts nostiprināšanā.

18. decembrī Veltai Sniķerei par godu dzejnieces 100. dzimšanas dienai, uzsverot dzejnieces spilgto un nozīmīgo pienesumu latviešu kultūrā.

19. decembrī viceadmirālim Gaidim Andrejam Zeibotam par biedrības “Latvijas ģenerāļu klubs” paveikto – kopš 2011. gada organizēt patriotiski izglītojošus pasākumus ārpus Rīgas, lai jauniešos veidotu dziļāku izpratni par Lāčplēša dienas un 18. novembra nozīmi Latvijas vēsturē.

29. augustā ilggadējai Valsts prezidenta kancelejas darbiniecei Sarmītei Fogelei par ilggadējo pašaizliedzīgo darbu Rīgas pilī.

13. septembrī Valsts prezidentam Guntim Ulmanim (1993-1999) 80 gadu jubilejā pateicībā par Valsts prezidenta institūcijas atjaunošanu un par izcilu Valsts prezidenta pienākumu pildīšanu Latvijas valstij sarežģītā laikā.

4. oktobrī Viņa Eminencei Rīgas un visas Latvijas Metropolītam Aleksandram – Pateicoties par nesavtīgo darbu kristīgo vērtību, miera un saskaņas nostiprināšanā Latvijas sabiedrībā un tās sekmīgā saliedēšanā.

19. oktobrī Mārtiņam Rītiņam  - pateicībā par izcilo devumu Latvijas ēdienu un restorānu kultūras veidošanā un bagātināšanā.

11. novembrī jauniešu korim “Kamēr…” par trīsreiz iegūto Eiropas kormūzikas balvu Grand Prix.

12. decembrī Viktoram Avotiņam par nozīmīgo ieguldījumu Latvijas Tautas Frontes izveidē.