Cildinājuma rakstu Valsts prezidents piešķir pēc savas iniciatīvas. To pasniedz gan par atsevišķu nozīmīgu darbu, gan par ilggadēju ieguldījumu Latvijas valsts un sabiedrības labā.

15. augustā Viņa Ekselencei bīskapam Jānim Bulim par svētīgo veikumu Liepājas bīskapa un RēzeknesAglonas bīskapa amatā

29. jūlijā mākslas vēsturniekam un gleznotājam Imantam Lancmanim par mūža darbu Rundāles pils atdzimšanā

10. maijā Vatikāna radio Latviešu redakcijai, cildinot redakcijas žurnālistus par nenogurstošu darbu klausītāju un Latvijas labā

22. aprīlī bijušajai ilggadējai Ģenerālprokuratūras Sevišķi svarīgu noziegumu izmeklēšanas pārvaldes priekšniecei un bijušajai Valsts prezidenta kancelejas Apžēlošanas dienesta vadītājai Ritai Aksenokai par ieguldījumu Valsts prezidenta kancelejas Apžēlošanas dienesta izveidē un Apžēlošanas likuma izstrādē

21. aprīlī Dr. habil. phil. Maijai Kūlei par profesionālo un zinātnisko mūža darbu, stiprinot Latvijā filozofijas un humanitāro zinātņu pozīcijas

10. aprīlī Dr. art. Arnoldam Laimonim Klotiņam par mūža veikumu muzikoloģijā un mūzikas izpētē, kā arī devumu Trešās Atmodas kustībā

23. martā arhitektei Zaigai Gailei par lielo ieguldījumu Rīgas arhitektūras mantojuma saglabāšanā, spējot harmoniski apvienot senatnīgo ar laikmetīgo

22. martā Valteram Nollendorfam par neatsveramo ieguldījumu, izveidojot Latvijas Okupācijas muzeju par neaizstājamu Latvijas atmiņas institūciju

24. februārī Latvijas Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai (2014–2016), sveicot viņu 70 gadu jubilejā un augsti novērtējot L. Straujumas godprātīgo darbu Latvijas labā

19. februārī ilggadējai tiesu medicīnas ekspertei Veltai Volksonei 90 gadu jubilejā un godinot viņas profesionālo devumu Latvijas tiesu medicīnā

13. februārī rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam, sveicot nozīmīgajā jubilejā un godinot profesionālo devumu

13. februārī profesoram Dr. iur. Romānam Apsītim, sveicot nozīmīgajā jubilejā un godinot profesionālo devumu

11. janvārī arhitektam Andrim Kronbergam 70. gadu dzimšanas dienā par darbu mūža garumā, lai atklātu latviešu laikmetīgās arhitektūras augstākās virsotnes ciešā sasaistē ar filosofiju un mūziku

19. decembrī viceadmirālim Gaidim Andrejam Zeibotam par biedrības “Latvijas ģenerāļu klubs” paveikto – kopš 2011. gada organizēti patriotiski izglītojoši pasākumi ārpus Rīgas, lai jauniešos veidotu dziļāku izpratni par Lāčplēša dienas un 18. novembra nozīmi Latvijas vēsturē

18. decembrī Veltai Sniķerei par godu dzejnieces 100. dzimšanas dienai, uzsverot dzejnieces spilgto un nozīmīgo pienesumu latviešu kultūrā

8. decembrī profesoram Dr. iur. Aivaram Endziņam, godinot viņa 80 gadu jubileju, uzsverot A. Endziņa godprātīgo un profesionālo darbu un ieguldījumu Latvijas neatkarības un tiesiskās sistēmas atjaunošanā un demokrātiskas, tiesiskas valsts nostiprināšanā

14. novembrī Viņa Eminencei Romas katoļu baznīcas kardinālam Jānim Pujatam par viņa ieguldījumu draudzīga dialoga un ciešas sadarbības veicināšanā starp Latvijas valsti un Romas katoļu baznīcu, kā arī pašaizliedzīgo kalpošanu Latvijas cilvēkiem un visai Latvijas sabiedrībai

18. septembrī Dr. hist. h. c. Marģeram Vestermanim par mūža darbu Latvijas sabiedrības vēsturiskās atmiņas veidošanā, Latvijas ebreju vēstures dokumentēšanā un traģisko holokausta vēstures lappušu izpētē

22. jūlijā Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes profesoram Dr. philol. Jānim Sīlim par nozīmīgo ieguldījumu valodniecības un tulkošanas nozares attīstībā Latvijā

9. jūnijā Latvijas Republikas vēstniecei Ainai Nagobads-Ābolai par mūža ieguldījumu Latvijas tēla veidošanā un godinot 100. dzimšanas dienā

16. februārī Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumu izpildītājam, ilggadējam tiesnesim Aldim Stienim par mūža ieguldījumu Latvijas valsts tieslietu sistēmas attīstībā

12. decembrī Viktoram Avotiņam par nozīmīgo ieguldījumu Latvijas Tautas Frontes izveidē

11. novembrī jauniešu korim “Kamēr…” par trīsreiz iegūto Eiropas kormūzikas balvu Grand Prix

19. oktobrī Mārtiņam Rītiņam pateicībā par izcilo devumu Latvijas ēdienu un restorānu kultūras veidošanā un bagātināšanā

4. oktobrī Viņa Eminencei Rīgas un visas Latvijas Metropolītam Aleksandram, pateicoties par nesavtīgo darbu kristīgo vērtību, miera un saskaņas nostiprināšanā Latvijas sabiedrībā un tās sekmīgā saliedēšanā

13. septembrī Valsts prezidentam Guntim Ulmanim (1993–1999) 80 gadu jubilejā pateicībā par Valsts prezidenta institūcijas atjaunošanu un par izcilu Valsts prezidenta pienākumu pildīšanu Latvijas valstij sarežģītā laikā

29. augustā ilggadējai Valsts prezidenta kancelejas darbiniecei Sarmītei Fogelei par ilggadējo pašaizliedzīgo darbu Rīgas pilī