Mīļie pasniedzēji, skolotāji, izglītības vadītāji un zinātnieki!

Ar prieku sveicu jūs Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 2020. gada kongresā! Es novērtēju jūsu 30 gadu ilgo darbu, pārstāvot Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku intereses. Interešu pārstāvība veicina efektīvu Izglītības un zinātnes organizāciju darbu un sakārtotu Izglītības un zinātnes vidi Latvijā. Pilsoniskā līdzdalība ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem. Priecājos, ka jūs uzņematies atbildību par vidi, kurā jūs strādājat.

Skolotāji un pasniedzēji veido mūsu jaunās paaudzes vērtību izpratni, raksturu, dod prasmes un zināšanas. Savukārt zinātnieki rada vērtību sabiedrībai un tautsaimniecībai, radot zināšanas un risinājumus esošajiem un nākotnē sagaidāmajiem izaicinājumiem.

Šis gads ir bijis satraucošs un neskaidrību pilns, tādēļ esmu jums pateicīgs par jūsu veikto darbu gan ikdienas, gan ārkārtas situācijā. Es novērtēju pedagogus, kuri spēja dot zināšanas, veidot prasmes bērnos un jauniešos arī attālināti un kuri ikdienā veicina jauniešu rīcībspēju un izglīto par vērtībām. Novērtēju zinātniekus, kuri veido mūsu valsts intelektuālo kapitālu un ir pierādījuši spēju ātri mobilizēties jaunu uzdevumu priekšā. Novērtēju arodbiedrības darbiniekus, kuri cīnās par izaugsmi un izglītības un zinātnes vidi Latvijā. Paldies jums!

Es ticu jūsu spēkam un nozares iekšējai vienotībai. Sekojot arodbiedrības misijai, meklējot labākos ceļus mērķu sasniegšanai un talkā ņemot jūsu ilggadējo pieredzi, jums tas izdosies. Es vēlu jums ražīgu darbu šodienas kongresā un panākumus ikdienas darbā nākamajos piecos gados! Paldies jums!