Egils Levits “Latvijas lepnums” apbalvošanas ceremonijā

Šī ceremonija, kurā pasniedzam “Latvijas lepnuma” balvu tik daudziem cilvēkiem, rāda, ka mēs Latvijā esam bagāti. Bagāti ar atbildīgiem un sirdsgudriem cilvēkiem.

Man šodien ir īpašs gods pasniegt šo balvu cilvēkam, kurš ir morāli un garīgi nobriedis, kurš ir uzņēmies atbildību, kas, no ārpuses raugoties, ir salīdzināma ar varonību – ar ikdienas varonību. Es pieņemu, ka jūs to uzskatāt kā normālu jebkura mīloša tēta rīcību, un tā tam arī ir jābūt.

Man ļoti svarīgi šķiet tas, kas bija teikts šajā video, ka jūs to uzskatāt par misiju savā dzīvē, un es domāju, ka arī Roberts uzskata, ka viņam ir misija šajā dzīvē. Tāpēc es apbrīnoju Robertu, apbrīnoju šo pašdisciplīnu, šo gribasspēku sasniegt rezultātu – pabeigt vidusskolu un mērķtiecīgi tiekties tālāk, kļūstot par sporta žurnālistu. Es vēlu visu to labāko šajā ceļā. Es apbrīnoju arī Jurkas kunga dzīvesbiedri – Roberta māti, brāli un māsu, kuri visi kopā un solidāri cits ar citu palīdz Robertam iet šo grūto ceļu. Mēs, visa sabiedrība, uzskatām, ka tā ir ārkārtīgi liela varonība, un mēs uzskatām, ka Jurkas kungs šo jauno kategoriju “Tētis”, kas tiek pasniegta pirmo reizi, ir nopelnījis godam vislielākajā mērā.

Paldies jums, Jurkas kungs, paldies Robertam un paldies visai ģimenei! Es domāju, ka tas vienlaikus ir arī apbalvojums visiem tētiem, kuri pilda savu misiju un pret šo uzdevumu attiecas nopietni.

Paldies!

Foto no Valsts prezidenta Egila Levita un Andras Levites kundzes tikšanās ar akcijas “Latvijas lepnums” laureātiem Rīgas pilī.

27.11.2019. Valsts prezidenta Egila Levita un Andras Levites kundzes tikšanās ar akcijas “Latvijas lepnums” laureātiem Rīgas pilī