Mīļie bērni, vecāki, šīs akcijas rīkotāji un ziedotāji visā Latvijā!

Akcija “Eņģeļi pār Latviju” palīdz ģimenēm ar bērniem, kuriem nepieciešama īpaša uzmanība un kuriem ir īpašas vajadzības. Bērnu vecākiem šī akcija sniedz ļoti būtisku atspaidu un palīdzību, kas citādāk nebūtu iespējama. Tā ir reāla palīdzība brīdī, kad tas ir nepieciešams. Paldies šīs akcijas rīkotājiem un daudzajiem jo daudzajiem zvanītājiem – ziedotājiem!

Dzīve ar īpašo bērnu prasa no vecākiem īpašu enerģiju, vairāk mīlestības, vairāk pacietības un vairāk spēka. Pirmkārt, no mammas, no tēta, no vecvecākiem, bet arī no tantēm, onkuļiem, no māsām un brāļiem, un citiem tuviem cilvēkiem.

Galveno atbildību tomēr uzņemas vecāki, kuriem jāspēj milzīgas emocionālās spriedzes situācijā ik dienu rast risinājumu praktiskām dzīves un ārstniecības vajadzībām. Taču vienlaikus rūpēties arī par citiem ģimenes locekļiem.

Neviens cilvēks nevar nodzīvot cita cilvēka dzīvi. Sniedzot atbalstu, mēs varam izmainīt uz labu kāda bērna dzīvi un līdz ar to arī viņa vecāku dzīvi. Tas ir solidāri un cilvēcīgi. Un ir labi apzināties, ka mūsu valstī ir tik daudz cilvēku, kuri izjūt šo solidaritāti un sniedz atbalstu šiem bērniem un vecākiem. Taču es gribu uzsvērt arī valsts atbildību. Valstij ir nopietni jāķeras klāt veselības sistēmas sakārtošanai tā, lai veselības sistēma būtu vairāk pieejama nekā līdz šim. Taču būsim arī pateicīgi par to, kas ir izdarīts līdz šim. Vispirms jau, protams, no valsts puses, bet jo vairāk no vecāku puses, no ģimenes puses un no daudzo jo daudzo ziedotāju puses.

Vēlreiz paldies visiem ziedotājiem, visiem akcijas rīkotājiem, bet īpašu paldies es gribētu pateikt un uzmanību pievērst tieši šīm ģimenēm un vecākiem, kuri ikdienas situācijā dara to, ar ko mēs citi parasti neesam saskārušies un kas prasa daudz spēka, daudz mīlestības un daudz enerģijas. Vēlēsim viņiem nākamajā gadā šo spēku un enerģiju!

Novēlu visiem bērniem, vecākiem un visiem cilvēkiem Latvijā priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!