Valsts prezidenta reprezentācijas priekšmets MEDAĻA ir māksliniecisks dārgmetāla izstrādājums ar dārgmetālā atveidotu Valsts prezidenta parakstu.

Valsts prezidenta medaļu pēc savas iniciatīvas piešķir un pasniedz Valsts prezidents fiziskai personai, lai izteiktu atzinību par veikumu Latvijas valsts vai sabiedrības labā vai kā personīgu piemiņas velti atsevišķos fiziskai personai vai Latvijas valstij nozīmīgos notikumos.

15. augustā Viņa Ekselencei bīskapam Jānim Bulim par svētīgo veikumu Liepājas bīskapa un Rēzeknes–Aglonas bīskapa amatā

14. novembrī Viņa Eminencei Romas katoļu baznīcas kardinālam Jānim Pujatam par viņa ieguldījumu draudzīga dialoga un ciešas sadarbības veicināšanā starp Latvijas valsti un Romas katoļu baznīcu, kā arī pašaizliedzīgo kalpošanu Latvijas cilvēkiem un visai Latvijas sabiedrībai

26. augustā Rīgas arhibīskapam metropolītam Zbigņevam Stankevičam kalpošanas desmitgades jubilejā

28. jūlijā Latvijas brīvības cīnītājai Lidijai Lasmanei par godu viņas 95. dzimšanas dienai

27. maijā mākslas vēsturniekam un gleznotājam Imantam Lancmanim par mūža ieguldījumu Rundāles pils attīstībā