Valsts prezidenta reprezentācijas priekšmets MEDAĻA ir māksliniecisks dārgmetāla izstrādājums ar dārgmetālā atveidotu Valsts prezidenta parakstu.

Valsts prezidenta medaļu pēc savas iniciatīvas piešķir un pasniedz Valsts prezidents fiziskai personai, lai izteiktu atzinību par veikumu Latvijas valsts vai sabiedrības labā vai kā personīgu piemiņas velti atsevišķos fiziskai personai vai Latvijas valstij nozīmīgos notikumos.

9. maijā Latvijas vēstniekam Mārim Riekstiņam

13. decembrī “Latvijas Radio kora” mākslinieciskajam vadītājam un diriģentam, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesoram, Dziesmu svētku virsdiriģentam Sigvardam Kļavam

29. novembrī publicistam, žurnālistam un sabiedriskajam darbiniekam Frankam Gordonam

12. novembrī pulkvedim bijušajam NBS Militārās policijas priekšniekam Tālim Majoram

2. novembrī arhitektam Pēterim Blūmam

31. oktobrī Ministru prezidenta biedram, aizsardzības ministram Artim Pabrikam, Ministru prezidenta biedram, tieslietu ministram Jānim Bordānam, 13. Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas priekšsēdētājam Jurim Pūcem, 13. Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājam Artusam Kaimiņam

5. septembrī bijušajam Konstitucionālo tiesību komisijas loceklim Gunāram Kusiņam, bijušajam Konstitucionālo tiesību komisijas loceklim Laurim Liepam, bijušajai Valsts prezidenta padomniecei Sandrai Sondorei

9. jūnijā valodniekam, folkloristam Austrim Grasim

25. aprīlī kamaniņu sportistei Elīzai Tīrumai, kamaniņu sportistam Kristeram Aparjodam, kamaniņu sportistam Mārtiņam Botam, kamaniņu sportistam Robertam Plūmem

15. aprīlī latviešu sabiedriskajam darbiniekam, žurnālistam Gunāram Nāgelam

14. martā dzejniecei, rakstniecei, dramaturģei Mārai Zālītei

28. janvārī režisoram Reinim Suhanovam par ilggadējo sadarbību, nodrošinot valsts svētku koncertu organizēšanu un īstenošanu

19. janvārī Dainim Dukuram par mūža darbu Latvijas ziemas sporta labā

10. septembrī par godu panākumiem Tokijas paraolimpiskajās spēlēs Rihardam Snikum, Diānai Dadzītei un Aigaram Apinim

25. augustā par godu panākumiem Tokijas olimpiskajās spēlēs 3x3 basketbolistiem Agnim Čavaram, Naurim Miezim, Kārlim Lasmanim un Edgaram Krūmiņam, kā arī svarcēlājam Artūram Plēsniekam

15. augustā Viņa Ekselencei bīskapam Jānim Bulim par svētīgo veikumu Liepājas bīskapa un Rēzeknes–Aglonas bīskapa amatā

17. maijā Frankfurtes grāmatu tirgus (“Frankfurter Buchmess GmbH”) direktoram Jirgenam Bosam (Jürgen Boss) un grāfam Lambsdorfam, pirmajam Vācijas vēstniekam atjaunotajā neatkarīgajā Latvijas Republikā par nozīmīgo ieguldījumu starpvalstu sadarbības veicināšanā

14. novembrī Viņa Eminencei Romas katoļu baznīcas kardinālam Jānim Pujatam par viņa ieguldījumu draudzīga dialoga un ciešas sadarbības veicināšanā starp Latvijas valsti un Romas katoļu baznīcu, kā arī pašaizliedzīgo kalpošanu Latvijas cilvēkiem un visai Latvijas sabiedrībai

26. augustā Rīgas arhibīskapam metropolītam Zbigņevam Stankevičam kalpošanas desmitgades jubilejā

28. jūlijā Latvijas brīvības cīnītājai Lidijai Lasmanei par godu viņas 95. dzimšanas dienai

27. maijā mākslas vēsturniekam un gleznotājam Imantam Lancmanim par mūža ieguldījumu Rundāles pils attīstībā