Valsts prezidenta 2021. gada 24. novembra paziņojums Nr. 19 “Par likumprojektu “Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā”


Valsts prezidenta 2021. gada 28. jūnija paziņojums Nr. 16 “Komentārs Latviešu vēsturisko zemju likumam”


Valsts prezidenta 2021. gada 11. jūnija paziņojums Nr. 14 “Viedoklis par nepieciešamo rīcību komerciālo plašsaziņas līdzekļu atbalstam to neatkarības, kvalitātes un plurālisma veicināšanai”


Valsts prezidenta 2021. gada 4. februāra paziņojums Nr. 4 “Par rīcībpolitikas priekšlikumiem digitālās transformācijas mērķu sasniegšanai”


Valsts prezidenta 2021. gada 1. februāra paziņojums Nr. 3 “Par atbalstu latviešu oriģinālliteratūras un masu informācijas līdzekļu pieejamībai”


Valsts prezidenta 2021. gada 1. februāra paziņojums Nr. 2 “Par vēlētiem vietējo kopienu pārstāvjiem pagastu un pilsētu iedzīvotāju padomēs”


Valsts prezidenta 2021. gada 28. janvāra paziņojums Nr. 1 “Par priekšlikumiem likumprojekta “Latviešu vēsturisko zemju likums” otrajam lasījumam”


Valsts prezidenta 2020. gada 22. decembra paziņojums Nr.18 “Par Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumu un pilsoniskās izglītības koncepciju”


Valsts prezidenta 2020. gada 11. decembra paziņojums Nr. 17 “Par valsts budžeta likumu paketi 2021. gadam”


Valsts prezidenta 2020. gada 24. jūlija paziņojums Nr. 14 “Par parlamentārās kontroles mehānismu pilnveidi Saeimas vairākuma un opozīcijas savstarpējās sadarbības ietvaros”


Valsts prezidenta 2020. gada 19. jūnija paziņojums Nr. 12 “Par administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu”


Valsts prezidenta 2020. gada 24. marta paziņojums Nr. 9 par priekšlikumiem likumprojektam “Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums”


Valsts prezidenta 2020. gada 23. marta paziņojums Nr. 107 “Valsts konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā situācijā”


Valsts prezidenta 2020. gada 25. februāra paziņojums Nr. 7 “Par ierosinājumiem administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai”


Valsts prezidenta 2020. gada 10. februāra paziņojums Nr. 6 “Par elektroenerģijas ražotāju komercdarbības atbalsta uzraudzību un kontroli”


Valsts prezidenta 2020. gada 10. februāra paziņojums Nr. 5 “Par nepieciešamu papildinājumu likumprojektam “Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā””


Valsts prezidenta 2019. gada 5. augusta paziņojums Nr. 3 “Par Latvijas Republikas Satversmes 52. panta piemērošanu”