Valsts prezidenta reprezentācijas priekšmets PLAKETE ir māksliniecisks dārgmetāla izstrādājums ar dārgmetālā atveidotu Valsts prezidenta parakstu.

Valsts prezidenta plaketi pēc savas iniciatīvas piešķir Valsts prezidents fiziskai vai juridiskai personai Valsts prezidenta vizīšu, apmeklējumu un tikšanos laikā, kā arī Valsts prezidentam uzņemot ārvalstu delegācijas vai atsevišķas personas.

2. jūnijā Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijai

3. maijā Alūksnes novada pašvaldībai

18. aprīlī biedrībai "Rīgas Metropole"

27. februārī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 

27. februārī Valsts policijai

20. februārī Talsu novada pašvaldībai 

23. janvārī izdevniecībai SIA "Lielvārds"

13. janvārī Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas vadībai 

10. janvārī Madonas novada pašvaldībai

9. decembrī bijušajam Valsts prezidenta padomniekam tiesību politikas jautājumos Jānim Plepam pateicībā par nozīmīgo ieguldījumu Latvijas valstiskuma attīstībā

2. decembrī Latvijas Valsts prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai (1999-2007), godinot 85 gadu jubilejā

1. decembrī Latvijas Nacionālajam baletam 100. gadadienā, pateicoties par ieguldījumu Latvijas kultūrā un baleta mākslā 

30. novembrī Jaunsardzei, godinot 30. gadadienā 

27. novembrī Latvijas un Igaunijas ebreju biedrībai Izraēlā

2. novembrī Dobeles novada pašvaldībai

18. oktobrī Jēkabpils novada pašvaldībai

27. septembrī Saldus novada pašvaldībai

1. septembrī Rīgas Tehniskajai universitātei

18. augustā Likteņdārza Saieta namam

30. jūnijā AS “Grindeks”

14. jūnijā Latvijas Okupācijas muzejam

4. jūnijā Latvijas goda konsulei Hamburgā Sabīnei Zommerkampai

6. maijā Valmieras novada pašvaldībai

27. aprīlī Ludzas novada pašvaldībai

22. aprīlī Latvijas Nacionālajam kontingentam Kosovā (KFOR)

5. martā Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai

2. martā Balvu pašvaldībai un Gulbenes pašvaldībai

11. februārī ģenerālleitnantam NBS komandierim Leonīdam Kalniņam

28. janvārī VSIA “Latvijas koncerti” un Latvijas Nacionālajam teātrim pateicībā par ilggadēju sadarbību ar Latvijas Valsts prezidenta kanceleju

19. janvārī Siguldas novada pašvaldībai

7. oktobrī Rīgas pašvaldībai

24. septembrī Mičiganas Nacionālajai gvardei (The Michigan National Guard)

1. septembrī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijai 100 gadu jubilejā

21. jūnijā Upsalas Universitātei

26. janvārī Ārlietu ministrijai, Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de iure simtgadē

26. janvārī Ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de iure simtgadē

12. janvārī Raimondam Paulam 85 gadu jubilejā, uzsverot Maestro mūža ieguldījumu Latvijas mūzikā

16. oktobrī Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolai 75 gadu jubilejas koncertā par nozīmīgu ieguldījumu jauno mūzikas talantu skološanā 75 gadu garumā

12. septembrī dzejniecei un rakstniecei Annai Rancānei, Latgales un Latvijas patriotei, par nozīmīgo personīgo ieguldījumu Latgales un Latvijas kultūrā

8. septembrī Latvijas Universitātes profesoram Ringoldam Balodim un VSIA “Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētājai Dainai Ābelei par personīgo ieguldījumu Latvijas Republikas Satversmes komentāru projekta īstenošanā

1. septembrī Jūrmalas Mūzikas vidusskolai par nozīmīgu ieguldījumu jauno talantu skološanā 60 gadu garumā

9. jūnijā Ainai Nagobads-Ābols par mūža ieguldījumu Latvijas diplomātisko attiecību veidošanā

13. martā Liepājas pilsētas pašvaldībai