Valsts prezidenta reprezentācijas priekšmets PLAKETE ir māksliniecisks dārgmetāla izstrādājums ar dārgmetālā atveidotu Valsts prezidenta parakstu.

Valsts prezidenta plaketi pēc savas iniciatīvas piešķir Valsts prezidents fiziskai vai juridiskai personai Valsts prezidenta vizīšu, apmeklējumu un tikšanos laikā, kā arī Valsts prezidentam uzņemot ārvalstu delegācijas vai atsevišķas personas.

26. janvārī Ārlietu ministrijai, Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de iure simtgadē

26. janvārī Ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de iure simtgadē

12. janvārī Raimondam Paulam 85 gadu jubilejā, uzsverot Maestro mūža ieguldījumu Latvijas mūzikā

16. oktobrī Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolai 75 gadu jubilejas koncertā par nozīmīgu ieguldījumu jauno mūzikas talantu skološanā 75 gadu garumā

12. septembrī dzejniecei un rakstniecei Annai Rancānei, Latgales un Latvijas patriotei, par nozīmīgo personīgo ieguldījumu Latgales un Latvijas kultūrā

8. septembrī Latvijas Universitātes profesoram Ringoldam Balodim un VSIA “Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētājai Dainai Ābelei par personīgo ieguldījumu Latvijas Republikas Satversmes komentāru projekta īstenošanā

1. septembrī Jūrmalas Mūzikas vidusskolai par nozīmīgu ieguldījumu jauno talantu skološanā 60 gadu garumā

9. jūnijā Ainai Nagobads-Ābols par mūža ieguldījumu Latvijas diplomātisko attiecību veidošanā

13. martā Liepājas pilsētas pašvaldībai