Egils Levits

Cienījamā muzejnieku saime, visi klātesošie!

Mēs šodien esam liela notikuma – Muzeju krātuvju kompleksa atklāšanas – līdzdalībnieki. 

Pirmo reizi mūsu valsts pastāvēšanas laikā ir uzbūvēts specializēts, mūsdienu prasībām atbilstošs ēku komplekss Latvijas kultūrvēstures bagātību glabāšanai.

Savā ziņā to var pielīdzināt jaunas ēras sākumam muzeju nozarē un Latvijas kultūrā kopumā. Šī krātuve, cerams, nākotnē būs etalons muzeju kolekciju un krājumu glabāšanas standartiem. Baltijas reģionā šī krātuve ir unikāla.

Jaunā muzeju krātuve ir tālredzīgs risinājums pēctecīgai kultūrpolitikai. Šeit man ir īpaši jāuzsver, ka krātuves tapšanas laikā ir bijušas daudzas valdības, bet kultūrpolitika šajā jomā ir bijusi pēctecīga – katra valdība ir secīgi risinājusi šo jautājumu līdz tam, ka mēs tagad esam šīs ēkas atklāšanā.

Šī ir vienīgā tāda mēroga muzeju krātuve pasaulē, kurā glabāsies tieši latviešu vēstures un kultūras liecības. No tām mēs veidojam priekšstatus par savas tautas vēstures gaitu un kultūru dažādos laika posmos. Tā rada saikni starp paaudzēm, nācijas paaudžu pēctecību.

Vēsturiskā atmiņa un kultūra līdzās valodai ir Latvijas valsts un latviešu nācijas identitātes veidojošie faktori. Tieši kultūra un vēsture mums dod iespēju sevi atpazīt un apzināties gan individuālā, gan tautas un valsts kontekstā. Tāpēc kultūrpolitikai jābūt īpaši atbildīgai – gan respektējot kultūras un vēstures mantojumu, gan sekmējot kultūras procesus un vajadzības šodien.

Muzeju krājumi arī agrāk bijuši pētniekiem un interesentiem pieejami. Taču jaunā krātuve pastiprinās interesi pētīt, interpretēt un skaidrot vēsturi un kultūru, kas ir ļoti svarīgs intelektuāls darbs, kurā vienmēr ir daudz darāmā. Vēsture nekad nebūs izpētīta, līdz ar to es domāju, ka šī krātuve dos jaunu impulsu latviešu kultūras mantojuma apzināšanā. Tāpēc kultūras mantojumu ir ļoti svarīgi iekļaut šodienas apritē, un šī četru muzeju kopējā krātuve dos savu artavu.

Godājamie muzeju darbinieki!

Līdz ar jums es priecājos, ka esat ieguvuši jaunas, moderni aprīkotas darba telpas. Un vismaz daļai no jums būs iespēja šeit strādāt ar savu degsmi, savu kompetenci, kas jums visiem ir, – glabāt un radīt iespēju, lai šis kultūras mantojums būtu visiem pieejams. Un jaunajos apstākļos jūs turpināsiet šo darbu tikpat aizrautīgi kā līdz šim.

Dārgie muzeju darbinieki!

Vēlu jums veiksmi šajā darbā šeit un arī citur Latvijā!

Paldies jums!

Valsts prezidents Egils Levits piedalās Muzeju krātuvju kompleksa atklāšanā. Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja