Divdesmitgades svinības 1

1990.gada 4.maijs bija Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas procesa svarīgākais pagrieziena punkts – 1990.gada 4.maija deklarācijas „Par Latvijas republikas neatkarības atjaunošanu” vēsturiskā pieņemšana iezīmēja reālu valstiskās neatkarības atgūšanas sākumu. Lai Latvijas neatkarība varētu tikt atjaunota, savu sirds degsmi un idejas ieguldīja daudzi cilvēki – darbojoties Latvijas Tautas frontē, piedaloties tautas manifestācijās un veidojot sabiedrisko domu reģionos, balsojot par LTF Latvijas PSR vietējo padomju vēlēšanās 10.12.1989. un Augstākās Padomes vēlēšanās 18.03.1990.

Tāpēc Valsts prezidenta Valda Zatlera iecere bija mūsu valsts neatkarības atjaunošanas 20.gadadienas svinības veidot kā svētkus visai daudznacionālajai Latvijas sabiedrībai, jo neatkarības ideja un pārliecība ir vērtības, par kurām pirms 20 gadiem iestājās visu diasporu pārstāvji Latvijā.  Atzīmējot mūsu valsts neatkarības atjaunošanas 20.gadadienu, tika pateikts paldies tiem cilvēkiem, kuri aktīvi iestājās par Latvijas neatkarības ideju un to realizēja.  Tikpat svarīgi bija visai sabiedrībai atgādināt, ka Latvijas atjaunošana nav apstājusies, tas ir nepārtraukts darbs, kas pastāvīgi jāturpina.

Valsts prezidents vadīja Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienas svētku organizēšanas Goda komiteju, kas pārraudzīja svētku sagatavošanas procesu, lai vēsturi dzīvu daroši, interesanti un patriotismu veicinoši pasākumi notiktu Rīgā, novados, un atspoguļotos Latvijas televīzijas programmā.

Divdesmitgades svinības 3
Divdesmitgades svinības 2