Rīga 2014

Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014

2014. gadā Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta – pilsēta vibrēs no pasākumiem, kas atspoguļos ne tikai Rīgas, bet arī visas Latvijas kultūru un tradīciju mantojumu. Plānots, ka Rīgas svētku koncepcija ļaus ieraudzīt veidus, kā kultūra maina un ietekmē cilvēku un pilsētas dzīvi un spēj būt tas virzītājspēks, kas pārmaiņu laiku pavērš pozitīvā izaicinājumā.

Lasīt vairāk

Lekciju cikls Latvijas Universitātē

Valsts prezidenta lekciju cikls Latvijas Universitātē

Pēc Valsts prezidenta Valda Zatlera ierosmes Latvijas Universitātes 90. jubilejas gadā tika iedibināts jauns lekciju cikls „Pasaules līderu lasījumi”. Lekciju cikla mērķis ir dot iespēju Latvijas akadēmiskajiem, inteliģences un mediju pārstāvjiem noklausīties dažādu nozaru, pasaulē ievērojamu personību lekcijas, lai piedāvātu plašāku skatījumu un viedokļus par globāliem ekonomiskiem, politiskiem un sociāliem jautājumiem un rosinātu domāt par turpmāko procesu virzību.

Lasīt vairāk

Lauku bibliotēku atbalsta biedrība

Lauku bibliotēku atbalsta biedrība

Valsts prezidents Valdis Zatlers ir atzinīgi novērtējis Lauku bibliotēku atbalsta biedrības organizētos lasīšanas svētkus, jau ceturto gadu pēc kārtas aktīvi tos atbalstot, kā arī aicinot ikvienu iesaistīties šajā lietderīgajā un izzinošajā pasākumā - lasīšanā, kā arī mudinot ziedot grāmatas bibliotēkām.

Lasīt vairāk

Mazo dziesmas Latvijai

Mazo dziesmas Latvijai

Valsts prezidents Valdis Zatlers ir izvēlēts par projekta „Mazo dziesmas Latvijai!” krusttēvu un paudis tam atbalstu, kā arī vēlējis izdošanos, jo stipras un kuplas ģimenes ir Latvijas pamats. Draudzīgās un vienotās ģimenēs izaug talantīgi, pašapzinīgi un patriotiski bērni,  spēku un atbalstu smeļas pieaugušie, te kopīgi svin svētkus un dzīvs kļūst tautas kultūras mantojums. Dziedoši bērni ir Latvijas lielākais lepnums un bagātība un īpašs paldies vecākiem, kas iemācījuši bērniem mīlēt dziesmu un Latvijas tradīcijas.

Lasīt vairāk

Brāļu kapi

Brāļu kapi

Valsts prezidents ir uzņēmies aizbildnību pār Rīgas Brāļu kapu atjaunošanas projektu. Tā ietvaros paredzēts pilnībā atjaunot izcilāko un lielāko Latvijas memoriālo ansambli – Rīgas Brāļu kapus. Brāļu kapos guldīti ap 2000 kritušo karavīru, to skaitā ap 200 nezināmu, kas krituši Pirmajā pasaules karā un 1915.-1920. gada Latvijas atbrīvošanas cīņās.

Lasīt vairāk

Labdarības akcijas

Labdarības akcijas „Labestības diena” un „Eņģeļi pār Latviju”

Valsts prezidents Valdis Zatlers un viņa kundze ir labdarības pasākumu „Labestības diena” un „Eņģeļi pār Latviju” atbalstītāji jau no akcijas pašiem pirmsākumiem un katru gadu personīgi un aktīvi iesaistās labdarības projektu pasākumos.

Lasīt vairāk

Ulmaņa piemiņas zīmes uzstādīšana

K. Ulmaņa piemiņas zīmes uzstādīšana

Dienu pirms valsts svētkiem, 2009. gada 17. novembrī, Valsts prezidents Valdis Zatlers kā pirmais ziedotājs piedalījās bijušā Latvijas Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa piemiņas zīmes Turkmenistānas pilsētā Turkmenbaši ziedošanas kampaņas uzsākšanas akcijā. Turmenbašī Latvijas pirmās brīvvalsts vadītājs pavadīja savas dzīves pēdējos gadus un ieslodzījumā mira. Akciju vada Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras attīstības fonds.

Lasīt vairāk

Vienotības skrējiens

Vienotības skrējiens „Sirdspuksti Baltijai”

2009. gada 23. augustā apritēja 20 gadi kopš Baltijas ceļa akcijas, kad vairāk nekā miljons cilvēku Latvijā, Lietuvā un Igaunijā sadevās rokās, izveidojot 600 km garu ķēdi cauri visai Baltijai kā nevardarbīga protesta aktu un simbolu ilgām pēc brīvības. Lai atcerētos šo vēsturiski un emocionāli nozīmīgo 1989. gada notikumu un dotu iespēju jaunai paaudzei piedzīvot līdzīgu vienotību,  2009. gada 23. augustā pēc Valsts prezidenta Valda Zatlera iniciatīvas notika visu trīs Baltijas valstu iedzīvotāju akcija „Sirdspuksti Baltijai” – skrējiens par godu Baltijas ceļa 20. gadadienai.

Lasīt vairāk

Divdesmitgades svinības

4. maija Divdesmitgades svinības

1990. gada 4. maijs bija Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas procesa svarīgākais pagrieziena punkts – deklarācijas „Par Latvijas republikas neatkarības atjaunošanu” vēsturiskā pieņemšana iezīmēja reālu valstiskās neatkarības atgūšanas sākumu. Lai Latvijas neatkarība varētu tikt atjaunota, savu sirds degsmi un idejas šī sapņa īstenošanā ieguldīja daudzi cilvēki.

Lasīt vairāk

Latvijai 90

Latvijai 90

2008. gada 18. novembrī visa Latvija atzīmēja valsts 90. dzimšanas dienu. Valsts prezidents aktīvi iesaistījās daudzveidīgajos svētku pasākumos, kas ar devīzi „Iededzies par Latviju!” norisinājās visa jubilejas gada garumā.

Lasīt vairāk

Jāņa Čakstes 150.gadadiena

Jāņa Čakstes 150.gadadiena

Paužot savu pārliecību par vēsturi kā tagadnes pamatu un nozīmīgu nākotnes sastāvdaļu, Valsts prezidents Valdis Zatlers atbalstīja piemiņas pasākumus, kuros tika atzīmēta Latvijas pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes 150. gadskārta. 2009. gada 14. septembrī prezidents piedalījās konferencē "Taisnība vienmēr uzvarēs", ko rīkoja Latvijas Universitāte. Tajā Valdis Zatlers uzsvēra: „Tas, ko Čakste ir teicis par nenogurstošu darbu Latvijas valsts labā, par Latvijas valsts vienprātību, tas ir ļoti būtiski arī šodien. Šajā laikā, kad daudzi mūsu sabiedrībā gaida padomu, ir pienācis laiks paklausīties par Čaksti kā demokrātiskas valsts vadītāju.”

Lasīt vairāk

Jauniešu Ministru kabinets

Jauniešu Ministru kabinets

2009. gadā Valsts prezidents atbalstīja un iesaistījās unikālā projektā – „Jauniešu Ministru kabinets”. Šī izglītojošā valsts pārvaldes akcija ilga desmit nedēļas, kuru laikā 15 jaunie līderi iesaistījās ministriju darbā - iepazinās ar dažādu atbildības līmeņu ierēdņu darbu ministriju struktūrā, pauda jauniešu viedokli par nozarē būtiskiem jautājumiem, kā arī piedāvāja alternatīvus risinājumus aktuālajiem Ministru kabineta darba kārtības jautājumiem.

Lasīt vairāk

Collective Memory

Dzīvā vēsture jeb Collective Memory

Latvijas 90. gadadienais veltītais projekts Collective Memory jeb Dzīvā vēsture tika atklāts 2008.gada 24.oktobrī Rīgas pilī. Projekts ļauj apkopot un uzglabāt miljoniem aculiecinieku stāstus par gadu gaitā piedzīvoto – gan vēsturiskus notikumus, gan personisko pieredzi un atmiņas, ko interesenti varēs atrast pēc valsts, vietas, valodas vai konkrēta atslēgvārda. Ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts veidot un papildināt mūsu tautas dzīvo vēsturi, kas savā pilnīgākajā formā sastopama vien mūsu vecāku un vecvecāku individuālajā pieredzē un atmiņās un līdz šim nav bijusi dokumentēta.

Lasīt vairāk