2009. gadā Valsts prezidents atbalstīja un iesaistījās unikālā projektā – „Jauniešu Ministru kabinets”. Tas ilga desmit nedēļas, kuru laikā 15 jaunie līderi iesaistījās ministriju darbā - iepazinās ar dažādu atbildības līmeņu ierēdņu darbu ministriju struktūrā, pauda jauniešu viedokli par nozarē būtiskiem jautājumiem, kā arī piedāvāja alternatīvus risinājumus aktuālajiem Ministru kabineta darba kārtības jautājumiem.

Valsts prezidents projekta laikā regulāri tikās ar Jauniešu Ministru kabineta pārstāvjiem, lai uzklausītu praktiskos ierosinājumus valsts pārvaldes darba uzlabošanā.

Šādu projektu ieviešana ir būtiska, jo palīdz veicināt jauno līderu iesaisti sabiedriski politiskajā dzīvē, lai ar aktīvu darbību veidotu Latvijas valsti un politisko vidi tādu, kādu jaunā paaudze vēlas to redzēt.