Rīga 2014

2014. gadā Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta – pilsēta pulsēs no pasākumiem, kas atspoguļos ne tikai Rīgas, bet arī visas Latvijas kultūru un tautas tradīciju mantojumu. Plānots, ka Rīgas svētku koncepcija ļaus ieraudzīt veidus, kā kultūra maina un ietekmē cilvēku un pilsētas dzīvi, kā kultūra spēj būt tas virzītājspēks, kas pārmaiņu laiku pavērš pozitīvā izaicinājumā.

Vēl pirms galīgā lēmuma par 2014.gada kultūras galvaspilsētas titulu pieņemšanas Valsts prezidents tikās ar visu trīs Latvijas kandidātpilsētu – Cēsu, Liepājas un Rīgas – pārstāvjiem, lai paustu savu atbalstu centieniem virzīt šo projektu, domājot 2014.gada perspektīvā un neskatoties uz šī brīža finansiālajām grūtībām. Valdis Zatlers ir apņēmies turpināt palīdzēt Rīgai ceļā uz 2014.gada Eiropas kultūras metropoles statusu. 2014. gads būs ne tikai iespēja pieredzēt spilgtus kultūras notikumus, bet arī stimuls pilsētas un visas valsts ilgtermiņa izaugsmei, radošās industrijas un cilvēkiem draudzīgas pilsētvides veidošanai.

Pasaules ekonomikas foruma Davosā ietvaros 29. janvārī Valdis Zatlers seminārā „Pagātnes mācības, lai pārveidotu nākotnes vērtības” uzsvēra kultūras būtisko lomu laikā, kad sarežģītajā ekonomiskajā situācijā sabiedrībā notiek vērtību pārvērtēšana. Valsts prezidents arī atzīmēja, ka gatavojoties 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas gadam Rīgā, īpaša uzmanība tiks veltīta radošumam, inovācijām un līdzdalības principam kultūrā, lai ar tautsaimniecības radošās industrijas attīstīšanu tiktu veicināta ekonomikas atveseļošanās.  

Savukārt 2011.gada 18. aprīlī Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā Valsts prezidents, Rīgas vadība, kultūras ministre un Eiropas kultūras galvaspilsētas direkcija iepazīstināja uzņēmējus ar līdz šim vērienīgāko Rīgas pilsētas un valsts notikumu kultūras jomā – Rīgu kā 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētu. Pasākuma laikā tika dibināts neformāls klubs 20:14, kas dos iespēju uzņēmējiem kļūt par līdzautoriem Eiropas kultūras galvaspilsētas gada veidošanā. Neformālā KLUBS 20:14 galvenais uzdevums būs veicināt regulārus kontaktus starp piesaistītajiem uzņēmumiem un Eiropas kultūras galvaspilsētas rīkotājiem, kā arī piedāvāt uzņēmējiem dažādas līdzdarbošanās un atbalsta iespējas 2014. gada programmas veidošanai.

Uzrunājot klātesošos, Valsts prezidents Valdis Zatlers atzīmēja, ka kultūra ir bezgalīga un tā ir kā visums, kas mīt katrā no mums. Valsts prezidents izteica patiesu prieku, ka šis pasākums pulcē tik daudz cilvēku, kas vēlas dot savu ieguldījumu mūsu valsts kultūras attīstībā. Valdis Zatlers arī izteica pārliecību, ka ar uzņēmēju palīdzību mums izdosies panākt to, ka esam sava veida etalons kultūras galvaspilsētu vidū.