Lauku bibliotēku atbalsta biedrība 1

Lauku bibliotēku atbalsta biedrība dibināta 2003.gadā ar mērķi atbalstīt Latvijas lauku iedzīvotājus un attālāko nostūru bibliotēkas, organizējot grāmatu dāvinājumus un regulāri Latvijas novados rīkojot Grāmatu svētkus. Svētku ietvaros novadu un mazpilsētu iedzīvotājiem un lauku medijiem tiek piedāvāta iespēja tikties ar rakstniekiem un citiem radošo profesiju pārstāvjiem, diskutēt par sabiedrībā aktuāliem notikumiem, kā arī tikties ar valdības un Saeimas pārstāvjiem.

Lauku bibliotēku atbalsta biedrības organizētie Grāmatu svētki ir kļuvuši par stabilu Latvijas kultūras dzīves tradīciju, un desmito  gadu pēc kārtas aicinās novadu iedzīvotājus uz tikšanos un saturiski bagātām diskusijām, rosinot topošo un jau esošo  lasītāju interesi par latviešu kultūru un stiprinātu vietējo iedzīvotāju izpratni par citu Eiropas tautu kultūras vērtībām un īpatnībām. Katra gada nogalē tiek rīkots Lauku bibliotēku atbalsta biedrības noslēguma pasākums, kurā tiek noskaidroti „Lielās lasītāju balvas” laureāti. Kandidātus apbalvošanai izvirza publiskās bibliotēkas, pamatojoties uz bibliotēku statistiku un norādot grāmatas pieprasījumu skaitu. Sumināti tiek arī grāmatu autori un izdevēji.

Lauku bibliotēku atbalsta biedrība 2

Valsts prezidents Valdis Zatlers ir atzinīgi novērtējis Lauku bibliotēku atbalsta biedrības organizētos lasīšanas svētkus, jau ceturto gadu pēc kārtas aktīvi tos atbalstot, kā arī aicinot ikvienu iesaistīties šajā izzinošajā un iztēli attīstošajā pasākumā - lasīšanā, kā arī mudinot ziedot grāmatas bibliotēkām. „Ja mēs katrs kaut pavisam ko nelielu veltītu savai pilsētai, mājai, skolai, padarot to skaistāku un labāku, tad mēs katrs pats saņemtu šo dāvanu, jo Latvija jau esam mēs, tikai tā mēs varam izglītot tautu un stiprināt latviešu garīgās saites,” ir pārliecināts Valsts prezidents.  

2008.gadā Valsts prezidents Valdis Zatlers Limbažu rajona Alojā atklāja 7.Grāmatu svētkus un, uzrunājot svētku dalībniekus, uzsvēra, ka bibliotēka ir ne tikai kultūras un zinību krātuve, bet liela pūralāde, kurā paslēpts tautas pastāvēšanas simbols. Valsts prezidents Alojas bibliotēkai pasniedza dāvanā grāmatas, kurām, viņaprāt, jābūt katrā bibliotēkā – trīs sējumus par 1941., 1949.gadā izvestajiem Latvijas iedzīvotājiem un divus sējumus Dz. Gekas apkopoto Sibīrijas bērnu stāstījumu, kā arī vairākas vērtīgas grāmatas par Latvijas vēsturi.

2010.gadā Grāmatu svētki tika atzīmēti 20 Latvijas novados un pilsētās, turpinot iesākto tradīciju atbalstīt lauku un skolu bibliotēkas ar mērķi tās padarīt par nozīmīgiem sabiedriskās dzīves centriem.

2011.gadā grāmatu lasīšanas svētki novados aizsākās jau martā un turpināsies līdz oktobrim. Šajā gadā Valsts prezidents atbalsta 10. Grāmatu svētkus ar Latvijas Vēsturnieku komisijas izdotajām Latvijas vēstures grāmatām.

Šī gada pasākumos regulāri piedalās arī komisijas pārstāvji, lai diskutētu par Latvijas vēstures jautājumiem un iepazīstinātu ar līdz šim paveikto. 2011.gada pasākumā Dikļos piedalījās Valsts prezidents. Uzrunājot iedzīvotājus, Valsts prezidents atzīmēja: „Šis ir īpašs mirklis, kad var apvienot divas lietas – tikšanos ar jums un tikšanos ar grāmatu. Grāmatas ir bijušas tās, kas palīdzēja mums pārvarēt tos 50 gadus, kad nebija mūsu valsts. Tas bija laiks, kad smēlāmies patriotismu grāmatās”.

Lauku bibliotēku atbalsta biedrības priekšsēdētāja Biruta Eglīte pauda lepnumu par Valsts prezidenta atbalstu un grāmatu dāvinājumiem lauku bibliotēkām un atzina, ka „Latvijas sabiedrībai tik atvērts prezidents nav bijis, tāpēc visi turam īkšķus, lai arī turpmākos četrus gadus varētu strādāt kopā ar Jums”. Atbalstu Valda Zatlera atkārtotai ievēlēšanai prezidenta amatā pauda arī Kocēnu novada iedzīvotāji.