Jāņa Čakstes 150 gadadiena

Paužot savu pārliecību par vēsturi kā tagadnes pamatu un nozīmīgu nākotnes sastāvdaļu, prezidents Valdis Zatlers atbalstīja piemiņas pasākumus Latvijas pirmā Valsts prezidentam Jānim Čakstem, kuram 2009. gadā apritēja 150. gadskārta.

2009. gada 14. septembrī prezidents piedalījās konferencē "Taisnība vienmēr uzvarēs", ko rīkoja Latvijas Universitātē. Tajā Valdis Zatlers uzsvēra: „Tas, ko Čakste ir teicis par nenogurstošu darbu Latvijas valsts labā, par Latvijas valsts vienprātību, tas ir ļoti būtiski arī šodien. Šajā laikā, kad daudzi mūsu sabiedrībā gaida padomu, ir pienācis laiks paklausīties par Čaksti kā demokrātiskas valsts vadītāju.”

Atceres pasākumā pie Jāņa Čakstes pieminekļa Otrajos Meža kapos prezidents uzsvēra: „Drūmajos okupācijas gados Čakstes piemineklis bija vieta, kur atnākt smelties spēkus, saprast, ka Latvijas valsts ir dzīva un to, ka, nesot Latviju savās sirdīs un prātos, tā vienu dienu augšāmcelsies. Mēs nāksim šeit arī pēc 50 un 100 gadiem, jo tas ir mūsu sākums.”

Jāņa Čakstes 150 gadadiena
Jāņa Čakstes 150 gadadiena