Brāļu kapi 1

Valsts prezidents Valdis Zatlers ir uzņēmies aizbildnību pār Rīgas Brāļu kapu atjaunošanas projektu. Tā ietvaros paredzēts pilnībā atjaunot izcilāko un lielāko Latvijas memoriālo ansambli – Rīgas Brāļu kapus. Brāļu kapos guldīti ap 2000 kritušo karavīru, to skaitā ap 200 nezināmu kareivju, kas krituši Pirmā pasaules kara un 1915.-1920.gada Latvijas atbrīvošanas cīņās.

Brāļu kapiem nākotnē ir jākļūst par vietu, kur pieminēt visus un visos pasaules karos kritušos Latvijas karavīrus, par vietu, kur apgūt „dzīvo vēstures stundu” un par vietu, kur par Latvijas tautas un valsts vēstures sarežģītajiem līkločiem stāstīt pilsētas viesiem.

Brāļu kapi 2

2009. gada 5. septembrī Valdis Zatlers kopā ar karavīriem, zemessargiem un viņu ģimenēm piedalījās Nacionālo Bruņoto spēku rīkotajā Rīgas Brāļu kapu sakopšanā par godu Latvijas armijas 90. gadadienai.

2010. gada 8. maijā Valsts prezidents Valdis Zatlers un citas augstākās amatpersonas nolika ziedus Brāļu kapos, godinot Otrā pasaules kara upurus un pieminot Nacisma sagrāves gadadienu. Pēc ziedu nolikšanas prezidents iepazinās ar Brāļi kapu rekonstrukcijas norisi un paveiktajiem darbiem, kā arī pārrunāja tuvākajos gados veicamo, lai  pilnībā atjaunotu izcilāko un lielāko Latvijas memoriālo ansambli – Rīgas Brāļu kapus.

10.novembrī Valdis Zatlers piedalījās rekonstruētās piemiņas telpas „Svešumā kritušajiem latviešu karavīriem” Brāļu kapu II depozitārijā svinīgajā atklāšanā. Prezidents novēlēja, lai atjaunotā piemiņas vieta ir tā, kur padomāt, kādu milzīgu vērtību – brīvību un iespēju dzīvot mierīgā valstī –  pašaizliedzīgi ziedojot savu dzīvību, izcīnījuši karavīri. Viņš pateicās piemiņas vietas veidošanā iesaistītajiem un aicināja ikvienu apmeklēt Brāļu kapus, jo bieži vien pagātnes vēstures stundas palīdz uztvert tagadnes notikumus perspektīvā un izvērtēt savas prioritātes.

Kā katru gadu, atzīmējot Lāčplēša dienu, 11. novembrī Valsts prezidents piedalījās vainagu nolikšanas ceremonijā pie Mūžīgās Uguns Brāļu kapos un nolika svecīti cīņās kritušo karavīru piemiņai pie Rīgas pils mūra, kur kopā ar Valsts prezidentu bija pulcējušies vairāk nekā 10 tūkstoši iedzīvotāju.

Savukārt 2011.gada 11.janvārī Valdis Zatlers uz tikšanos Rīgas pilī aicināja Brāļu kapu projekta pārstāvjus, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar Brāļu kapos realizētajiem restaurācijas un labiekārtošanas projektiem un paveikto 2010. gadā, kā arī Brāļu kapu restaurācijas un atjaunošanas plānus un perspektīvu 2010. – 2014. gadam Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas kontekstā.

Vairāk:

Brāļu kapu mājas lapa