Egils Levits
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna skolēnu radošo darbu konkursa “Mūsdienu varonības tēli Latvijā” dalībniekiem

Labdien, draugi, skolēni, jaunieši un visi klātesošie!

Man ir prieks jūs redzēt šeit, Latvijas Valsts prezidenta darba vietā – Rīgas pilī! Pateicos par jūsu līdzdalību Valsts prezidenta runas konkursā!

Jāteic, ka jaunnedēļ man būs jāsaka daudz runu, un es ceru gūt labas ierosmes no jūsu priekšlikumiem un idejām.

Fakts, ka jūs šodien šeit esat tik kuplā skaitā, apliecina, ka mūsdienu politiķiem aug cienīga un cerīga maiņa – jauni cilvēki, kuri jau salīdzinoši agri mācās un spēj domāt plašāk. Tātad domā ne vien par sevi un savu ģimeni, draugiem un skolu, bet par visu sabiedrību. Tas nozīmē, ka jūs, draugi, domājat jau valstiskā līmenī.

Tāda ir arī šī konkursa jēga – mudināt skolēnus un jauniešus attīstīt pilsonisko apziņu un iesaistīties valstiskos procesos, izprast, kāda loma Latvijā ir Valsts prezidentam un kādas prasmes viņam nepieciešamas. Pēc šī sarīkojuma mēs aprunāsimies un jūs varēsiet uzzināt no manis, bet es – no jums, kādi ir jūsu priekšstati.

Pamatnosacījums ir, ka Valsts prezidentam jābūt aktīvam cilvēkam, jo demokrātija bez aktīviem pilsoņiem vispār nespēj pastāvēt. Demokrātija (un jūs zināt, ka tā ir mūsu valsts iekārta) nav garantēta – tā visiem nepārtraukti ir jākopj, jāsargā un jāstiprina. Ikvienam Latvijas pilsonim.

Kā to darīt? Nākotnē jūs varat kļūt par kādas politiskās partijas biedru (un neklausieties tajos, kuri saka, ka politiskās partijas ir sliktas). Politiskās partijas ir demokrātijas sastāvdaļa. Ja jums nepatīk esošās partijas, dibiniet jaunas. Ja kaut kas valsts dzīvē neapmierina, nav jānorobežojas no politikas un partijām. Iestājieties esošajās partijās, mainiet to politiku vai dibiniet jaunas. Ar domubiedriem izveidojiet kādu citu sabiedrisku grupu, kas domā par politiku. Domāšana par politiku ir normāla, pareiza un nepieciešama lieta.

Jūs varat būt arī ārpus partijām, bet politiskajās norisēs un valsts pārvaldībā zinoši un ieinteresēti valsts pilsoņi. Tādi, kuri neaprobežojas ar laiku (“īkšķu”) un sirsniņu spiešanu sociālajos tīklos (tas ir labi, bet ar to ir daudz par maz), bet kuri aktīvi īsteno savus nodomus un pārliecību visas sabiedrības kopējā labuma vārdā, ne tikai atsevišķu cilvēku interesēs.

Ar šo dalību Valsts prezidenta runas konkursā jūs jau esat pierādījuši, ka esat gatavi uzņemties vairāk nekā caurmēra pilsonis. Paskatoties apkārt, jūs redzēsiet daudz caurmēra pilsoņu, kuri par to nedomā. Jūs jau tagad esat viņus pārspējuši. Paldies jums par to, ka jūs redzat un jūtat, kas notiek gan jūsu tuvākajā apkārtnē, gan plašākā mērogā! Šī redzēšana vairāk nekā tikai par savām istabas sienām, skolu un draugu loku ir svarīgs priekšnoteikums valstiskai domāšanai.

Domāt valstiski – tas nozīmē būt labi informētam, reāli redzēt un izprast ikdienas dzīvi, tās grūtības. Jūsu rakstītajās runās šāds redzīgums bija sevišķi jūtams, un tas ir uzteicami un ļoti svarīgi.

Jūsu aprakstos un vērtējumos varonības izpausmes mūsdienās sasaucas ar mūsu priekšteču veikumu pirms simt gadiem, kad tika izcīnīta Latvijas valsts, jo Latvijas valsti izcīnīja varoņi. Tomēr arī ikdienība nereti līdzinās varonībai, jo pieprasa no cilvēka ļoti daudz. To jūs esat ļoti labi uztvēruši, izceļot gan smagu slimnieku kopējus, gan savam darbam ziedojušos skolotājus, gan citus cilvēkus, kuri dod vairāk nekā caurmēra pilsonis. Caurmēra pilsonis ir pamatmērs, bet varonība prasa vairāk. Katram laikmetam ir savi uzdevumi un savs mērogs, arī savi varoņi.

Domāt valstiski nozīmē definēt problēmas un atrast tām risinājumus visas sabiedrības interesēs. Tam savukārt nepieciešams plašs redzesloks un laba izglītība, spēja domāt loģiski un kritiski, formulēt savas domas citiem saprotami – tātad skaidrā un labā valodā. Tādēļ man ir liels prieks, ka jūs uzsverat latviešu valodas svarīgumu un ka jūsu runas bija uzrakstītas skaistā, raitā, pareizi veidotā latviešu valodā.

Valsts prezidents ir tautas un visas sabiedrības kopsaucējs. Prezidentam ir jāspēj apzināt un pārstāvēt, izvirzīt sabiedrības kopējos mērķus, kā arī iedvesmot, mudināt pilsoņus un politiķus tos sasniegt un piepildīt.

Nobeigumā – vēlreiz paldies par jūsu ieinteresētību šajā konkursā! Ļoti iespējams, ka šeit, zālē, patlaban atrodas kāds jauns cilvēks, kurš vai kura pēc gadiem nonāks Valsts prezidenta amatā un līdz ar to kļūs par manu kolēģi.

Lai piepildās jūsu mērķi un sapņi! Sveicu jūs jau pavisam tuvajos valsts svētkos – Lāčplēša dienā un Latvijas valsts proklamēšanas 101. gadadienā!


Konkursa laureāti, kuriem būs iespēja nolasīt savu uzrunu Valsts prezidenta rīkotajā Latvijas 101. dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī š. g. 18. novembrī:

5.–6. klašu grupā:

Aleksandra Alferenkova no Jaunmārupes pamatskolas;

7.–9. klašu grupā:

Antra Toporkova no Ciblas vidusskolas;

10.–12. klašu grupā:

Matīss Kataņenko no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas.

08.11.2019. Valsts prezidents Egils Levits piedalās skolēnu radošo darbu konkursa “Mūsdienu varonības tēli Latvijā” uzvarētāju paziņošanā un pieņemšanā

Konkurss skolēniem – iztēlojies sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavo uzrunu Latvijas 101. dzimšanas dienā!