Egils Levits
Valsts prezidents lekcijā Vācijas studentiem uzsver “brīvas gribas” nozīmi digitālajā laikmetā
Valsts prezidents Egils Levits šodien Ludviga Maksimiliāna universitātē Minhenē lasīja lekciju “Demokrātija digitālajā laikmetā: iespējas un apdraudējumi. Eiropolitiskas un konstitucionālpolitiskas pārdomas”, aicinot studentus aktīvi iesaistīties politiskās, tiesiskās, sociālantropoloģiskās diskusijās par labākajiem risinājumiem demokrātijai, saskaroties ar informācijas tehnoloģiju jauno realitāti

E. Levits, iedziļinoties filosofiskā un vēsturiskā atskatā, aicināja studentus apzināties jēdziena “brīva griba” dziļāko jēgu, tai pašā laikā ilustrējot, kā mūsdienu lielās interneta kompānijas apstrādā savā biznesa modelī iegūtos datus, kā notiek katra lietotāja t. s. profilēšana (no angļu val. – profiling), kas noved pie tā, ka lietotājam tiek piedāvāts saturs, kas viņam “ir vajadzīgs”.

“Kāds jūsu vietā jau ir izdomājis, kas jums jādomā, kāds jau ir izjutis pasauli jūsu vietā, un tas nozīmē”, sacīja E. Levits, ka “mūsu brīvā griba izvēlēties, paplašināt savu interešu un zināšanu apvārsni tiek mākslīgi iespaidota un ierobežota”. Valsts prezidents arī norādīja, ka totalitāras, autoritāras valstis šīs tehnoloģiju iespējas izmanto savu pilsoņu izsekošanā un totalitāras uzvedības modelēšanā.

“Tā ir šķirtne, kas mums ir jānošķir, nosakot to, ko tehnoloģijas drīkst darīt, nevis ko tās spēj. Tas ir politikas un tiesību jautājums noteikt šādu tehnoloģiju darbības ietvaru,” norādīja Valsts prezidents.

E. Levits arī pastāstīja Vācijas studentiem par sekmīgu Latvijas digitālās demokrātijas piemēru – platformu manabalss.lv, caur kuru iedzīvotāji var iesniegt likumdošanas priekšlikumus izskatīšanai Saeimā.

Lai arī ir studentu brīvdienas, Latvijas Valsts prezidenta lekciju bija atnākuši noklausīties vairāki simti studentu, un tā lielās atsaucības dēļ bija jāpārceļ uz universitātes lielo aulu.

13.02.2020. Valsts prezidenta Egila Levita lekcija Ludviga Maksimiliāna universitātē “Demokrātija digitālajā laikmetā: iespējas un apdraudējumi. Eiropolitiskas un konstitucionālpolitiskas pārdomas”

Valsts prezidenta lekcija vācu valodā.

Valsts prezidents Egils Levits Minhenes drošības konferencē uzsvērs tiesiskuma nozīmi digitālā vidē
Valsts prezidents un Bavārijas Landtāga prezidente pārrunā Eiropas zaļā kursa attīstību un ekonomikas transformāciju
Valsts prezidents Egils Levits Minhenes drošības konferencē uzsvērs tiesiskuma nozīmi digitālā vidē
Valsts prezidents un Bavārijas Landtāga prezidente pārrunā Eiropas zaļā kursa attīstību un ekonomikas transformāciju