Egils Levits Reģionālās vizītes
Valsts prezidents: Smiltene ir piemērs spēcīgai ekonomiskai attīstībai reģionos
Valsts prezidents Egils Levits šodien Smiltenē, tiekoties ar novada uzņēmējiem, atzinīgi novērtēja dinamisko ekonomisko darbību reģionā. Sarunā ar Smiltenes, Raunas un Apes novadiem, kas pēc Administratīvi teritoriālās reformas veidos kopīgo Smiltenes novadu, E. Levits novērtēja stratēģisku novadu pieeju attīstībai, kas var būt par paraugu arī citām vietām Latvijā.

Tāpat tika spriests par nepieciešamību attīstīt atbalstu mājokļu politikai Latvijā vietās, kur privātais tirgus nepiedāvā pakalpojumu, bet kur cilvēki vēlas dzīvot un strādāt, piemēram, Smiltenē. Tika novērtēta Smiltenes novada pieeja izglītībai, attīstot kvalitatīvu vidusskolas piedāvājumu ap 1000 jauniešiem un profesionālo izglītību gan ap 800 jauniešiem, gan arī pieaugušajiem mūžizglītības programmās.

Sarunā ar Smiltenes novada uzņēmējiem, kuri šodien no pašvaldības saņēma arī “Smiltenes novada uzņēmējs” balvu, Valsts prezidents iztaujāja par viedokli attiecībā uz valdības 2021. gada valsts budžetā piedāvātajām izmaiņām nodokļu sistēmā, eksporta tirgu noturēšanu, kā arī nepieciešamo darbu no valsts puses, lai atbalstītu jaunuzņēmumus.

“Smiltene pēdējo 10–15 gadu laikā ir kļuvusi par Latvijas un Vidzemes veiksmes stāstu, ekonomikas attīstības centru, un Smiltene šo enerģiju izstaro arī uz visu apkārtni. Tas, ka tiks izveidots Smiltenes novads, ir Smiltenes veiksmes stāsta rezultāts. Tā ir bijusi mērķtiecīga, ilgstoša politika, kas ir novedusi pie tik laba rezultāta. Smiltenē ir ļoti zems bezdarba līmenis, šeit drīzāk trūkst darba roku. Šeit ir arī labs izglītības piedāvājums – spēcīgs tehnikums un vidusskola, un Smiltenē jau laikus tika veikta izglītības reforma. Tomēr, lai Smiltene turpinātu savu attīstības stāstu, ir jārisina mājokļu problēma, cilvēki vēlas šeit dzīvot, jo Smiltene ir pievilcīga un latviska vide, bet piedāvājums ir neliels. Tas ir jārisina likumdošanas līmenī, un valstij un pašvaldībai ir pienākums iesaistīties,” pēc tikšanās atzina E. Levits.

Savukārt pie Smiltenes vidusskolas topošās ēkas Valsts prezidents kopā ar skolas vadību un skolēnu pašpārvaldi iestādīja trīs liepas par godu Smiltenes 100. jubilejai. Valsts prezidents uzsvēra: “Man ir liels prieks šodien būt kopā ar jums. Smiltene ir vide, kur jūt spēku. Smiltenieši, acīmredzot, ķeras vērsim pie ragiem, tāpēc viņu sasniegumi pēdējā desmitgadē veido augsni arī sekmīgiem nākamajiem 10 gadiem un vēl ilgāk. Jūsu piemērs iedvesmo visu Latviju!”

Noslēgumā Valsts prezidenta apmeklēja inovatīvo koka paneļa māju, koka un alumīnija logu ražošanas uzņēmumu “Pavasars”, kas spējis sasniegt izcilu eksporta sniegumu un augstu pievienoto vērtību savam produktam.

27.10.2020. Valsts prezidents Egils Levits viesojas Smiltenē

Valsts prezidents diskutēs tiešsaistes sarunā ar Raunas, Smiltenes un Apes jauniešiem par dzīvi digitālajā laikmetā
Valsts prezidents tiešsaistes sarunā ar jauniešiem: lai sociālajos tīklos nekļūtu par dezinformācijas un manipulācijas upuri, ir nepieciešamas prasmes un ieradumi to lietošanā