Latvijas Audžuģimeņu biedrība

Sadarbība ar Latvijas Audžuģimeņu biedrību sākās 2012.gada 7.janvārī, kad Valsts prezidents Andris Bērziņš un Dace Seisumas kundze apmeklēja Latvijas Audžuģimeņu biedrības rīkoto sirsnīgo Jaungada pasākumu.

Drīz pēc šī pasākuma Latvijas Audžuģimeņu biedrības vadība aicināja Valsts prezidenta kundzi sadarboties ar biedrību un kļūt par tās patronesi.

Lai atbalstītu un veicinātu bērnu nokļūšanu gādīgās audžuģimenēs, Valsts prezidenta kundze Dace Seisuma aicinājumam piekrita, iesaistoties Latvijas Audžuģimeņu biedrības rīkotajos pasākumos, kā arī tiekoties ar aizbildņu ģimenēm.

Latvijas Audžuģimeņu biedrība

2012.gada 27.septembrī Dace Seisuma apmeklēja Latvijas Audžuģimeņu biedrību, lai labāk iepazītos ar tās darbību, pārrunātu biedrības līdz šim paveikto, kā arī uzzinātu tās nākotnes plānus.

Atsaucoties uzaicinājumam, Valsts prezidents Andris Bērziņš kopā ar Daci Seisumas kundzi piedalījās tradicionālajā Latvijas Audžuģimeņu biedrības rīkotajā Jaungada svētku pasākumā arī 2013.gada janvārī. 

Savukārt 2013.gada pavasarī Dace Seisumas kundze ar vairākām audžuģimenēm tikās Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, kur tika rīkots Lieldienu pasākums. Pasākuma laikā audžuģimeņu vecāki un bērni kopā ar Daci Seisumas kundzi gāja rotaļās un piedalījās citās atrakcijās par godu pavasara atnākšanas svētkiem.

Latvijas Audžuģimeņu biedrība

Lai pateiktos par visas pasaules Daugavas vanadžu  atbalstu Latvijas Audžuģimeņu biedrībai, Dace Seisumas kundze 2013.gada 26.jūnija piedalījās organizācijas centrālās valdes pasākumu ietvaros notiekošajāsēdē-salidojumā Engures pagastā.

 2014. gada 11. janvārī Valsts prezidents Andris Bērziņš un Dace Seisumas kundze piedalījās Latvijas Audžuģimeņu biedrības Jaungada pasākumā.

Savukārt 2014. un 2015.gada pavasarī Dace Seisumas kundze ar vairākām audžuģimenēm tikās Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, lai kopīgi svinētu Lieldienas. 

Latvijas Audžuģimeņu biedrība

2015.gada 7.maijā Valsts prezidents Andris Bērziņš un Daces Seisumas kundze par godu Mātes dienai aicināja uz tikšanos Melngalvju namā Latvijas Audžuģimeņu biedrības aizbildņu ģimenes. Uz kopīgiem svētkiem aizbildņu ģimenes bija ieradušās no dažādiem Latvijas novadiem - no Alūksnes, Limbažiem, Vecumniekiem, Kuldīgas, Valmieras, Aizkraukles, Madonas un citiem.

Pasākums iesākās ar Valsts prezidenta un Daces Seisumas sirsnīgām un patiesām uzrunām, kurās viņi abi uzsvēra ģimenes lielo nozīmi ikviena dzīvē. Liels dalībnieku pārsteigums bija par koncertu - svētku pasākumā dziesmas no albuma "Sasauc smieklus izklīdušus" izpildīja Renārs Kaupers ar draugiem.

LAB darbojas kopš 1994. gada, un biedrības galvenais uzdevums ir gan morāla, gan psiholoģiska, gan materiāla atbalsta sniegšana ģimenēm, kas uzņēmušās bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanu. Uzņemt ģimenē un audzināt bērnu bāreni – tas ir nopietns lēmums, kas nes sev līdzi dažādas problēmas. Tādēļ audžuvecākiem savas biedrības atbalsts ir īpaši svarīgs. Ne mazāk svarīga ir sabiedrības attieksme pret šādām ģimenēm.

LAB mājas lapa