Dace Seisuma

Dacei Seisumas kundzei īpaši būtiski šķiet sniegt savu atbalstu tiem, kas rūpējas un palīdz bērniem. Viņa ar savu klātbūtni vēlas izcelt tos projektus un akcijas, kuru ietvaros tieši nesavtīgums un patiesa vēlme palīdzēt ir ikviena dalībnieka rīcības pamatā.

Tādēļ kā savas patronāžas viņa izvēlējusies

  • akciju „Meklējam sirdsmāsiņu”
  • Latvijas audžuģimeņu biedrību
  • Saulainu dienu labdarības akciju, kurā tiek aicināts ziedot Bērnu slimnīcas Onkoloģijas nodaļas rekonstrukcijai
  • VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” - turpinot veiksmīgo sadarbību dažādu projektu ietvaros, Valsts prezidenta kundze Dace Seisuma pēc Bērnu slimnīcas Anda Čakšas aicinājuma ir piekritusi kļūt par Bērnu slimnīcas patronesi, tādējādi paužot atbalstu ne tikai slimnīcas mazajiem pacientiem, bet arī slimnīcas personālam un mediķiem kopumā.

Valsts prezidenta kundze uzsver: „Vēlos pateikties par laiku un uzmanību, ko šajās manis atbalstītajās iniciatīvās cilvēki velta tiem, kuriem mūs vajag visvairāk. Jūsu darbs kalpo par iedvesmu ikvienam, arī man, paveikt vairāk un labāk, nekā to prasa pienākums. Aicinu ikvienu atbalstīt šīs iniciatīvas! Esmu pārliecināta, ka tās ļauj palīdzēt radīt mūsu bērniem drošāku un labāku pasauli. ”